1. |
  2. Odvětví
  3. |
  4. Laminace, polygrafie a textil
Printing

Laminace, polygrafie a textil: vysoce výkonné temperační přístroje

Duté nebo dvoustěnné válce se používají při procesu dokončování v polygrafickém průmyslu a při laminaci. Pro dosažení nejlepších výsledků z procesů je nutné používat dokonale řízené teplotní procesy, tedy výkonné a spolehlivé temperační přístroje. Konstantní regulace teploty je v tomto sektoru klíčem k úspěchu.

V textilním průmyslu role textilií často procházejí systémy válců, aby se spojily s dalšími materiály. Podle konkrétní aplikace mohou být textilie doplněny funkčními vrstvami. V závislosti na požadované funkci se používají různé aplikační metody. Regulace teploty je při těchto procesech nezbytná pro správné přilnutí nebo utěsnění materiálů, aby byla zajištěna požadovaná funkce textilního laminátu.

Kalandrování, dvoustěnné válce, duté válce:Požadavky na regulaci teploty jsou stejně rozmanitéjako samotné zpracovávané materiály

Při výrobě plastových, pryžových a kovových fólií a také při ražbě, vyhlazování, zhutňování a zušlechťování povrchů papíru a textilií se používají kalandrovací stroje a válce. Provedení a konstrukce válců a kalandrů jsou dokonale přizpůsobeny zpracovávanému materiálu. Potřeby regulace teploty se také pro každý materiál liší a výběr správného temperačního nebo chladicího přístroje znamená, že je třeba předem provést potřebné výpočty.

Naši specialisté rozumí konkrétním rozdílům mezi různými konstrukcemi válců a rádi vám pomohou určit, který systém je pro vás ten pravý.

Tisk, laminace a textil:Dokonalá regulace pro dokonalé zpracování 

Kalandry jsou systémy skládající se z několika litinových nebo nerezových vyhřívaných a leštěných válců uspořádaných nad sebou. Materiál prochází mezerami mezi těmito válci. Používají se k výrobě fólií z plastu (PVC, PE, PS atd.) nebo pryže a kovu (hliník, cín). Kalandrování se používá k výrobě poměrně silných plastových fólií. Ty lze použít např. jako blistrové balení ve farmaceutickém průmyslu. Tenké fólie vyrobené z PE (sáčky na odpadky) jsou z důvodů času a nákladů obvykle vyráběny extruzním lisováním. Pryžové fólie lze vyrábět o tloušťkách mezi 0,1 a 0,8 mm. Tyto fólie se také laminují kalandrováním.

Kalandry se také používají pro ražbu, vyhlazování a konečnou úpravu papíru a textilií. Netkané materiály vyrobené z termoplastických polymerů lze rovněž zpevnit a vyrobit z nich fleecové tkaniny. Kalandry nebo skupiny kalandrů se v textilním průmyslu používají mnoha různými způsoby, včetně předzpracování materiálů k vyhlazení povrchů, k vytlačení přebytečného barvícího louhu během horkých tavných procesů nebo k odpaření zbytků barvícího louhu. Změnou tlaku, teploty a rychlosti válců lze dosáhnout různých efektů.

Jednou ze specifických vlastností regulace teploty u válců je zajisté schopnost vytvářet širokou škálu různých produktů, a proto se konstrukce kalandru a válců navzájem velmi liší.
Jako výrobce temperačních a chladicích přístrojů musíme provádět nezbytné výpočty a přepracovat produkty pro každou aplikaci. Kromě teploty válce a doby potřebné k dosažení této teploty je třeba pečlivě zvážit i konstrukci válců. Během projektování je třeba vzít v úvahu také povolené tlaky na otočná vedení a vratné objemy.
Použitý materiál, jeho množství a vlastnosti rovněž určují požadovaný topný a chladicí výkon.

Při výběru vhodného temperačního systému hraje svou roli mnoho komponent. U kalandrů a válců je velmi důležitá podoba daného způsobu použití. Další důležité faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru temperačního systému, zahrnují použitý materiál, jeho množství a specifické vlastnosti, stejně jako požadovanou propustnost.

Rádi Vám poradíme a probereme ideální řešení ohřevu a chlazení pro vaše potřeby. Naše široké portfolio zahrnuje:

  • Vodní temperační přístroje / max. teplota 90°C / topný výkon 9–96 kW
  • Tlakové vodní temperační přístroje / max. teplota 160°C / topný výkon 9–48 kW
  • Olejové temperační přístroje / max. teplota 360°C / topný výkon 8–144 kW

Výroba vysoce kvalitních šálků na kávu
Součástí tohoto komplexního výrobního systému je i systém dopředného extrudéru. Vstupní materiál polystyren (PS) se roztaví a poté je veden přes kalandr se čtyřmi válci. Roztavený plast o teplotě 230°C proudí přes čtyři válce, aby se uhladil a stlačil. Účelem je jej ochladit na teplotu 120°C. Na začátku výrobního procesu se válce nejprve zahřejí na požadovanou teplotu. Během probíhajícího procesu musí být z plastu odváděno teplo. Jakmile projde přes válce kalandru poměrně tlustá souvislá fólie, tvaruje se materiál pomocí nástroje pro hluboké tažení. Tato matrice pro hluboké tažení má také regulovánu teplotu, nastavenou na 40°C, aby se z plastové fólie odstranilo zbytkové teplo. Hluboké tažení vytvoří koncový produkt – vysoce kvalitní šálky na kávu.

Řešení společnosti Tool-Temp
K válci byly připojeny dva tlakové vodní přístroje TT-137, nastavené na teplotu 60°C. S propustností materiálu 580 kg/h bylo účelem přístrojů poskytnout chlazení procesu. Aby bylo možné zajistit výkon požadovaný pro poměrně nízké teploty 40°C a 60°C, byl vědomě zvolen přístroj s integrovaným přímým chlazením.

Dalším problémem byl relativně velký objem zpětného toku, který by měl proudit zpět do přístrojů po zastavení procesu. To znamenalo, že není možné použít otevřené temperační systémy regulace do 90°C. A nakonec bylo nutné vyřešit tlakovou odolnost průchodu mezi válci. Aby se přístroj TT-137 N nedostal do stavu přetlaku, byla maximální teplota pro regulátor a bezpečnostní termostaty nastavena na +80°C. To znamenalo, že efektivní tlak čerpadla působil pouze na systém a zpětná vedení byla před přetlakem chráněna.
Tato úprava umožnila úspěšné použití tlakových vodních přístrojů s válci.
Přístroje se bez problémů používají už několik let a zákazník je s tímto řešením velmi spokojen.

Výrobci plastových obalových fólií používají pro balení potravin nové a ekologické materiály vyrobené z biologicky odbouratelného termoplastu PLA, ze kterých dělají etikety na nápojové lahve, fólie na zeleninu atd. Tento hi-tech materiál lze rozložit mikroorganismy, a snížit tak uhlíkovou stopu.

Ve výrobním procesu prochází vysoce průhledný technický plast přes kalandr sestávající ze dvou válců s řízenou teplotou. Počáteční teplota fólie je asi 300°C a fólie se natáhne přes válce, stlačí a ochladí na cílovou teplotu asi 70°C. Při konfiguraci přístrojů bylo třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění dostatečného objemu zpětného toku. Doba zahřívání válců na provozní teplotu 70°C by neměla být delší než jedna hodina. Zákazník požadoval jeden přístroj pro obsluhu obou válců, byl mu dodán přístroj TT-118 K. Oba válce byly k přístroji TT-118 K připevněny paralelně. Výhodou tohoto způsobu připojení je, že oba válce jsou schopny dosáhnout stejné teploty. Pro bezproblémové fungování bylo nutné zajistit dostatečnou cirkulaci.
Zákazník používá se svým výrobním zařízením několik našich modelů a oceňuje jejich robustní konstrukci, jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu a servis.

Spojte se s našimi odborníky na laminaci, tisk a textil

Více o nás