1. |
 2. Služby
 3. |
 4. Servisní práce a servisní smlouvy
Service contract

Servisní práce a servisní smlouvy

Potřebujete pravidelnou nebo preventivní údržbu svého zařízení?
Zabezpečte si výrobu – s pravidelně udržovaným zařízením. Díky servisní smlouvě se společností Tool-Temp prodloužíte provozní dobu svého zařízení, a výrazně tak snížíte skutečné provozní náklady. Zajistíme vám vhodnou proaktivní údržbu, abyste se mohli plně věnovat výrobě. Pravidelný servis vám poskytuje lepší ochranu před nákladnými prostoji ve výrobě, prodlužuje životnost a provozní dobu zařízení a pomáhá zachovat hodnotu a chránit investice.

Využijte našich odborných znalostí v oblasti servisu a mějte zařízení vždy připravené k použití
Vaše temperační a chladicí přístroje prohlédnou, zkontrolují a v případě potřeby uvedou do optimálního provozního stavu naši kvalifikovaní servisní technici, takže se vyhnete nákladným a nepředvídatelným prostojům. Naši servisní technici uplatňují při každém prováděném servisu své vlastní know-how a zkušenosti se samotnými opravami a mnoha úspěšně dokončenými zakázkami. Využijte naše know-how ve prospěch své společnosti.

Pokud si to budete přát, budou díly podléhající opotřebení během údržby prediktivně vyměněny a vy sami dostanete zprávu s podrobným popisem celkového stavu zařízení. Na základě návštěvy vám můžeme nabídnout vhodná doporučení, jak postupovat v případě vzniklých závad. Známe vaše procesy a vámi používaná zařízení a po konzultaci s vámi přizpůsobíme svou údržbu. Zajistíte si tak perfektní provoz a maximální životnost svého zařízení. Během každoroční kontroly testujeme všechny systémové díly a nadměrně používané díly podléhající opotřebení vyměníme, abyste mohli s klidem pokračovat ve výrobě.

Nechte správu na nás
Budeme koordinovat a monitorovat všechna opatření a schůzky související s údržbou a servisem. Náš servisní tým zajistí realizaci údržbových prací podle plánu a harmonogramu, který byl s vámi předem dohodnut. Smlouvy o údržbě vám pomohou minimalizovat dobu, který strávíte plánováním a koordinací úkolů, například odesíláním zařízení, plánováním údržby, definováním úkolů údržby pro dotyčné zařízení, prováděním sebehodnocení zařízení.

Náklady na údržbu se určují podle příslušného typu zařízení
Údržbové práce, které je třeba provést, závisí na konkrétním typu temperačního nebo chladicího přístroje. Potřebná práce je určena podle typu zařízení a na základě předchozích zkušeností. Rádi to s vámi probereme podrobněji.

Máte na výběr: Easy pro jednoduchost nebo Comfort pro pohodlí

Vyberte si mezi různými modely servisu a údržby – rádi vám v této věci poradíme. Pokud máte zájem o předchozí konzultaci přímo ve vašem závodě, kontaktujte nás. Rádi se přizpůsobíme jakýmkoli zvláštním požadavkům, ať už se týkají kteréhokoli z našich modelů.

Smlouva o údržbě – Easy
Jednoduchá základní smlouva o údržbě

 • Každoroční pravidelná údržba
 • Údržba přímo na místě
 • Měření a protokolování výkonnosti
 • Zkouška těsnosti procesu a chladicího okruhu
 • Během údržby jsou vyměněny a fakturovány díly podléhající opotřebení – viditelné poškození
 • Vadný materiál: bude účtován podle skutečných výdajů.
 • Výměna probíhá po konzultaci a nabídce. Upozorňujeme, že v případě zjištěných závad bude oprava zpravidla provedena později. Smlouva o údržbě typu Easy se na tyto práce nevztahuje. Následná práce bude účtována zvlášť.
 • Definovaná počáteční paušální sazba podle smlouvy o údržbě.
 • Jednorázový paušální poplatek za uvedení do provozu za speciální cenu 600,00 CHF při uzavření smlouvy o údržbě na nové zařízení.

* Tato smlouva o údržbě Easy je dostupná pouze zákazníkům na švýcarském trhu

Smlouva o údržbě – Comfort
Smlouva o preventivní údržbě, která pracuje za vás

 • Preventivní údržba – jsou vyměněny definované díly podléhající opotřebení.
 • Automatická výměna vadných komponent: Opravy až do hodnoty materiálu 500,00 CHF jsou prováděny přímo během údržby a fakturovány samostatně.
 • Roční, pravidelná údržba a kontrola
 • Údržba přímo na místě
 • Protokol o diagnostice přístroje
 • Měření a protokolování výkonnosti
 • Zkouška těsnosti procesu a chladicího okruhu
 • Telefonická podpora
 • Garantovaná doba odezvy v případě poruchy. Servisní technik dorazí během dohodnuté doby odezvy.
 • Předností dodání náhradních dílů.
 • Definovaná počáteční paušální sazba podle servisní smlouvy.
 • Jednorázový paušální poplatek za uvedení do provozu za speciální cenu 600,00 CHF při uzavření smlouvy o údržbě na nové zařízení.

* Tato smlouva o údržbě Comfort je dostupná pouze zákazníkům na švýcarském trhu

Náklady na údržbu se stávají předvídatelnými výdaji
Jelikož je smlouva o údržbě přizpůsobena vašim potřebám, stávají se náklady na údržbu a servis díky dohodnutým paušálním poplatkům za údržbu předvídatelnými, vypočitatelnými výdaji. Plánovaná a prováděná údržba pomáhá snižovat celkové náklady a nabízí lepší ochranu.

Paušální poplatky
Paušální poplatek za jeden den / paušální poplatek za půl dne vč. ujetých kilometrů – dle samostatného ceníku. Podrobnosti budou uvedeny ve smlouvě o údržbě pro vaše zařízení. Paušální poplatky za údržbu se liší podle příslušného zařízení – přehled bude uveden v návrhu smlouvy o údržbě.

Přehled našich služeb pro oba modely údržby a servisu

 • Každé jednotlivé zařízení absolvuje kontrolu a servis jednou ročně. Častější servis – v závislosti na vašem výrobním procesu.
 • Doba cesty servisního technika.
 • Práce na místě prováděné servisním technikem.
 • Dokumentace provedených servisních prací.
 • Písemný přehled servisovaného/opravovaného zařízení.
 • Seznam vyměněných komponentů.
 • Seznam vyměněných dílů podléhajících opotřebení.

* Tato smlouva o údržbě Easy je dostupná pouze zákazníkům na švýcarském trhu

Smlouvy o servisu a údržbě – podmínky a podrobnosti

 • Smlouvu lze bezplatně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou kdykoli před automatickým obnovením.
 • Pokud není smlouva vypovězena, bude automaticky každý rok obnovována.
 • Základní poplatky na základě smlouvy o údržbě budou fakturovány každoročně při zahájení/obnovení smlouvy a musí být uhrazeny do 30 dnů.
 • Před automatickým prodloužením smlouvy obdržíte včas dopis, který vám připomene vaše právo na řádné ukončení bez jakýchkoli následných nákladů.

Dodatečné opravy
Může se stát, že při údržbě bude odhalena závada, která by mohla vést k poruše. Závady, na které se nevztahuje záruka, budou fakturovány dle skutečných nákladů. V závislosti na zvoleném modelu budou tyto práce provedeny buď rovnou na místě (model Comfort), nebo později (model Easy).

Co není zahrnuto v nákladech
V žádném z modelů nejsou zahrnuty náklady na přenocování a večeře během práce, která trvá několik dní. Tyto náklady budou fakturovány samostatně a nejsou součástí cenové nabídky.

Máte nějaké dotazy týkající se servisní smlouvy? Máte zájem o rady a cenovou nabídku pro svá zařízení? S radostí se vám budeme věnovat.

Spojte se s našimi odborníky na servis a údržbu.

Kontaktujte nás