1. |
 2. Služby
 3. |
 4. Školení a workshopy

Školení a workshopy – regulace teploty a chlazení

Chcete se dozvědět více o tématu „regulace teploty a chlazení“? Chcete zajistit svým pracovníkům údržby odpovídající školení v této oblasti?

Předáváme znalosti praktickým způsobem. Využijte 45 let našich zkušeností. Pracujeme s vámi přímo na zařízení.

Pro své temperační a chladicí přístroje nabízíme dvoudenní základní školení. Moduly zahrnují: základní znalosti technologie regulace teploty nebo chlazení, vysvětlení funkcí a vnitřních sestav, diagnostiku zařízení a řešení problémů, praktickou práci na přístroji pod odborným vedením.

To umožňuje účastníkům kurzu provádět nezávisle příslušné kroky údržby. Po absolvování tohoto kurzu budou vaši zaměstnanci schopni posoudit stav zařízení a zavést vhodná opatření. Základní školení jim však neumožní provádět opravy složitých součástí systému.

Školení – přizpůsobené vašim potřebám

Nabízíme vám školení šité na míru, aby vaši zaměstnanci byli schopni samostatně uvést konkrétní zařízení do provozu a sami provádět jednoduché údržbářské práce. Poskytujeme vašim pracovníkům školení v údržbě konkrétního zařízení, které používáte. Díky tomu budou veškeré problémy s regulací teploty nebo chlazením ve vašem výrobním závodě řešeny správně a profesionálně.

Po absolvování školení bude váš zaměstnanec rozumět všem důležitým základním funkcím zařízení používaného ve vašem závodě. Zaměstnanci budou schopni sami provádět nejdůležitější základní servisní práce – budou moci provést příslušné úpravy zařízení a zjistit parametry pro daný výrobní proces. Když se objeví nějaká chybová hlášení, zaměstnanec bude schopen správně reagovat a přijmout vhodná opatření.

 

Jednotlivé moduly

 • Teorie regulace teploty a chlazení.
 • Oblasti použití – průmyslové aplikace.
 • Vysvětlení základních funkcí a konstrukce temperačních a chladicích systémů.
 • Uvedení zařízení do provozu v praxi.
 • Údržbářské a servisní práce na zařízení.
 • Teplonosné médium – na co si musíte dát pozor.
 • Praktické zkušenosti se zařízením.
 • Odstraňování poruch a příčin poruch.
 • Téma do hloubky – základní požadavky.
 • Otázky a odpovědi.

Trvání školení
Školení trvá 2 dny a probíhá v našem závodě v Sulgenu. Účastníci budou během dvou dnů proškoleni různými kontaktními osobami. Kromě teorie bude mít účastník také dostatek času na dotazy a práci na konkrétním zařízení.

Náklady
Náklady na školení jsou určeny počtem účastníků a závisí na konkrétních hloubkových znalostech, na které se má školení zaměřit. Rádi vám předložíme cenovou nabídku. Náklady na školení kryjí naše vlastní výdaje.

Školení pro konkrétní společnost – upravené podle vašeho výrobního procesu
Na požádání můžeme školení přizpůsobit vašim potřebám. Pokud hledáte konkrétní typ školení zaměřený na vaše zařízení nebo jeho jednotlivé typy, rádi vám jej zajistíme. V takovém případě budou účastníci školení pracovat na zařízení, se kterým při své práci také přicházejí do styku. Je rovněž možné si u nás nechat provést přímo generální opravu zařízení v kombinaci se školením. Rádi to s vámi podrobněji probereme v rámci konzultací.

Mějte vždy aktuální know-how

 • Chcete, aby váš vlastní servisní personál zvládal základní podporu pro zařízení?
 • Chcete používat temperační přístroje optimálním způsobem?
 • Naše centrum zákaznických služeb s radostí odpoví na jakékoli dotazy týkající se školení. Chtěli byste se věnovat nějakému zvláštnímu tématu? Kontaktujte nás, abychom s vámi mohli probrat vaše možnosti.

Důležité rozlišení
Účastník školení nemůže sám provádět opravy zařízení. Je třeba poznamenat, že neoprávněné zásahy třetích stran budou mít s okamžitou platností za následek ztrátu záruky na zařízení a naše společnost neponese žádnou odpovědnost za jakékoli způsobené škody.

Potřebujete školení v údržbě zařízení?

Kontaktujte nás