1. |
 2. Služby
 3. |
 4. Údržba a revize

Údržba a revize

Potřebujete zajistit údržbu a revize svých temperačních a chladicích přístrojů ve stanovené lhůtě?

Jasné technické odůvodnění – náš přístup
Pokud jsou vaše potřeby komplexnější, naše centrum zákaznických služeb vám jako první krok s radostí poskytne konzultaci přímo na místě. Informace týkající se generálních oprav jednotlivých přístrojů lze sdělovat telefonicky nebo e-mailem. Pokud je váš dotaz jednoduchý a má jasně definovaný rozsah, budeme schopni vám zaslat cenovou nabídku obratem.

Renovace výrobních zařízení: zásoby – analýza – revize od společnosti Tool-Temp
Pro renovace komplexních zařízení a celého odvětví nabízíme jako jednu ze svých služeb průzkum a hloubkové technické zhodnocení, analýzu s následným doporučeným postupem (oprava / generální oprava a/nebo výměna). Toto plánování a hodnocení projektů a vytvoření konkrétních podkladů pro plánování s sebou nese určité náklady, které vám rádi předložíme v cenové nabídce.

Pomůžeme vám s renovací zařízení

 • Technická prohlídka na místě.
 • Vytvoření a doporučení optimálních procesů údržby na základě vašich požadavků a aktuálního stavu vašeho zařízení.
 • Identifikace potenciálních rizik, poškození a zdrojů narušení.
 • Strukturované kontroly jednotlivých zařízení.
 • Generální opravy vašeho výrobního zařízení dle definovaného harmonogramu a v definovaných etapách.
 • Komplexní plánování projektu s plánováním zdrojů.
 • Zřízení pracovního prostoru pro generální opravy a dočasné skladování náhradních dílů ve vašich závodech.

Výhody výběru společnosti Tool-Temp pro revizní práce
Když se rozhodnete nechat revizní práce na společnosti Tool-Temp, můžete si být jisti, že lhůta pro renovace bude využita co nejefektivněji. Získáte užitečný přehled o stavu svého zařízení a o tom, kdy je třeba vyměnit jaké zařízení. Díky provedené údržbě a generálním opravám budete lépe chráněni před přerušením výroby a budete moci lépe odhadnout a naplánovat budoucí výdaje a investice do výroby.

Potřebujete revize a údržbu dokončit ve stanovené lhůtě?
Chcete provést generální opravu svého zařízení ve stanovené lhůtě, zatímco je celý váš výrobní systém nebo jeho dílčí sekce mimo provoz?

Poskytneme vám potřebnou pomoc: od vyhodnocení veškerého zařízení, doporučení pro opatření, servisních sad a správných dílů na opravu / náhradních dílů, údržby a generální opravy zařízení až po opětovné uvedení do provozu. Spolupracujte s námi na plánování údržby svého zařízení, abyste mohli provádět renovace podle plánu a poté bezpečně pokračovat ve výrobě.

Stručně o generálních opravách prováděných společností Tool-Temp:

 • Celková profesionální generální oprava vašeho zařízení.
 • Čisté a jednoduché plánování projektu.
 • Generální opravy ve stanovené lhůtě, na základě vašich potřeb a přizpůsobené vašim přáním.
 • Práce na místě a vymezení pracovního prostoru pro generální opravy ve vašem závodu, je-li to možné.
 • Servis po domluvě

Po generální opravě nebo větších opravách se doporučujeme nechat zařízení otestovat a podrobit kontrole v naší testovací stanici v Sulgenu.

Chcete během generální opravy vyměnit teplonosné médium?
Chcete vyměnit teplonosný olej? Rádi to uděláme za vás, ať už potřebujete teplonosný olej nebo chladicí kapalinu.

Mějte na paměti
Pokud si přejete uzavřít smlouvu o údržbě zařízení, které je starší než 10 let, musí zařízení nejprve projít generální opravou.

„Zdravotní prohlídka“ zařízení

Rádi byste nechali otestovat často používané zařízení, abyste je mohli s klidem dál používat? Pak můžeme ve své vlastní testovací stanici vaše zařízení podrobit celé řadě testů, které zahrnují všechny procesy.
Můžete si u nás zajistit provedení „zdravotní prohlídky“ zařízení, které bylo používáno velmi dlouhou dobu. Na našich testovacích stanicích můžeme simulovat všechny pracovní podmínky. To vám umožní hlouběji porozumět stavu zařízení a my vám budeme moci nabídnout návrhy možných postupů. Obdržíte podrobnou zprávu s podrobnostmi o tom, které součásti systému a díly podléhající opotřebení je třeba vyměnit.

Diagnostická testovací stanice pro vaše temperační a chladicí zařízení
V naší vlastní testovací stanici v Sulgenu můžeme vaše zařízení zkontrolovat, provést údržbu a v případě potřeby provést veškeré nezbytné generální opravy. Naše testovací stanice nám umožňuje simulovat vaše výrobní procesy a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Výsledná generální oprava
Na základě výsledků kontroly a testů se můžete rozhodnout, zda zvolíte jednoduchou opravu, výměnu dílů podléhajících opotřebení, kompletní revizi přístroje nebo pořízení nového přístroje. Pokud se rozhodnete pro generální opravu zařízení, vyměníme po konzultaci s vámi a na základě analýzy opotřebitelné díly a stanovené komponenty, abychom vám zajistili další bezproblémové pokračování výroby. Po interní generální opravě nebo větších interních opravách doporučujeme nechat zařízení otestovat a zkontrolovat v naší testovací stanici v Sulgenu.

Kontrolní seznam pro „zdravotní prohlídku“ zařízení

 • Název a sériové číslo zařízení.
 • Převládající výrobní podmínky.
 • Výrobní proces.
 • Fotografie skutečného stavu zařízení.
 • Upřednostňované období pro test.
 • Informace o vaší žádosti o přepravu zajištěnou naší stranou nebo dodání/vyzvednutí vaší stranou.
 • Požadavky: Ujistěte se, že bylo zařízení před dodáním vyčištěno. Pokud to není možné, můžeme za poplatek provést úklid za vás.

Potřebujete poradit s údržbou a revizemi? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás