1. |
 2. Služby
 3. |
 4. Uvedení do provozu

Uvedení vašeho nového temperačního / chladicího přístroje do provozu

Chcete zajistit uvedení do provozu odborníkem?
Nabízíme profesionální uvedení vašich temperačních a chladicích přístrojů do provozu přímo u vás na místě. Rámcové podmínky v době uvedení do provozu budou zaznamenány. Uvedení vašeho zařízení do provozu odborníkem představuje ideální způsob, jak zajistit bezpečný start vašeho výrobního procesu. Pokud si to budete přát, poskytneme vám pomoc až do prvního výrobního cyklu.

Rozsah služby uvedení do provozu

 • Budou zkontrolovány spoje a těsnění.
 • Stroj/zařízení bude správně naplněno vhodným médiem (např. teplonosným olejem).
 • Bude poskytnuto školení pro zařízení: vašim zaměstnancům budou vysvětleny hlavní komponenty a jejich funkce.
 • Budou vysvětleny regulátory teploty a důležité parametry, speciální funkce, chybová hlášení, údržba a související práce.
 • Budou vám poskytnuty informační listy o zařízení a vysvětleny služby nabízené společností Tool-Temp AG.
 • Princip činnosti zařízení bude vysvětlen pomocí obrázkových schémat.
 • Dostanete přejímací protokol s příslušnými údaji o vašem zařízení.
 • Vysvětlíme vám, jak správně používat hlavní prvky zařízení.
 • Dostanete odpověď na všechny konkrétní otázky, které máte. Rádi si na to uděláme čas.

Důležité informace

 • Zařízení již musí být připojeno k elektrickému napájení.
 • Musí být k dispozici hydraulické přípojky.

Paušální poplatky za uvedení do provozu

Níže uvedené paušální poplatky platí pro uvedení do provozu jednoho přístroje. Rádi vám nabídneme paušální poplatek za více přístrojů.

Celková vzdálenost přepravy 0–50 km
Cesta tam a zpět, náklady na vozidlo, doba jízdy, hodiny práce provedené na místě

Paušální poplatek CHF 550,00 bez DPH
Mějte na paměti: poplatek nezahrnuje spotřební materiál, který bude účtován podle skutečných nákladů.

Celková vzdálenost přepravy 50–250 km
Cesta tam a zpět, náklady na vozidlo, doba jízdy, hodiny práce provedené na místě

Paušální poplatek 800,00 CHF bez DPH
Mějte na paměti: poplatek nezahrnuje spotřební materiál, který bude účtován podle skutečných nákladů.

Celková vzdálenost přepravy přes 250 km
Cesta tam a zpět, náklady na vozidlo, doba jízdy, hodiny práce provedené na místě

Paušální poplatek 1200,00 CHF bez DPH
Mějte na paměti: poplatek nezahrnuje spotřební materiál, který bude účtován podle skutečných nákladů.

Výhody pro vás

 • Výrazně se sníží riziko problémů při prvním uvedení do provozu.
 • Minimalizují se čas a náklady na uvedení zařízení do provozu.
 • Hned od začátku je zajištěna efektivita zařízení a závodu.
 • Rozsáhlá dokumentace s přejímací zprávou.
 • Odborné uvedení do provozu zajišťuje bezproblémový přechod do provozní a výrobní fáze.
 • Přímo těžíte z know-how našich servisních zaměstnanců, což vám pomůže lépe porozumět tomu, jak zařízení funguje a jak je možné je odpovídajícím způsobem nastavit.
 • Předávání znalostí na místě – vám nebo vašim zaměstnancům bude poskytnuto přímé školení pro používání zařízení a rádi zodpovíme vaše případné dotazy.
 • Správné uvedení zařízení do provozu chrání ostatní zdroje při plánování a koordinaci.

Spojte se s našimi odborníky na uvádění do provozu

Kontaktujte nás