1. |
  2. Temperační přístroje
Universal Units

Vyberte si svůj temperační a chladicí přístroj z více než 60 modelů

Nabízíme přesvědčivé odpovědi a řešení pro vaše výrobní procesy

Pokročilé temperační a chladicí systémy od společnosti Tool-Temp

Temperační přístroj představuje periferní zařízení, které v rámci výrobního systému přebírá úlohu regulace teploty (ohřev, chlazení nebo udržování teploty) média pro výrobní proces.

Temperační přístroje lze rozdělit do dvou skupin podle používaného média. Temperační přístroje pro použití s vodou mají maximální pracovní teplotu 90°C pro otevřenou konstrukci nádrže a 160°C pro tlakové vodní systémy, v závislosti na provedení. Při použití oleje jako média lze dosáhnout maximální pracovní teploty 360°C. Kromě temperačního média lze topné a chladicí jednotky také rozdělit do dvou skupin podle chladicího systému. Rozlišují se přímo a nepřímo chlazené přístroje.

Svůj sortiment temperačních a chladicích přístrojů Tool-Temp rozdělujeme do pěti skupin:

Kromě standardního sortimentu nabízíme také konstrukce šité na míru, které vyhovují vašemu výrobnímu procesu.

Společné pro všechny temperační přístroje je, že dodávají vodu nebo olej do spotřebiče při teplotě nastavené na regulátoru. Tam nosné médium předává teplo nebo chlad jako energii. Čerpadlo nainstalované v přístroji dopravuje médium uzavřeným okruhem zpět do nádrže přístroje, kde se poté odpovídajícím způsobem upraví.

Kromě funkce ohřevu hraje v temperačních přístrojích rozhodující roli chlazení, které umožňuje přesnou regulaci požadované teploty. Účelem temperačního přístroje je dodávat do výrobního procesu nastavenou cílovou teplotu a udržovat ji na neměnné úrovni. Pro konkrétní výrobní proces se často udržuje definovaná teplotní křivka (teplotní cyklus). Zatímco ohřev přístrojů je vždy ovládán elektricky, u vodních přístrojů existují dvě varianty přímého a nepřímého chlazení v závislosti na zamýšleném použití. U univerzálních přístrojů, které mohou používat jako médium vodu i olej, se používá pouze varianta nepřímého chlazení. Chladicí voda se přivádí do výměníku tepla a pracovní médium se nepřímo ochlazuje. Společnost Tool-Temp používá různé výměníky tepla v závislosti na modelu přístroje. Mnoho používaných výměníků tepla je vlastní výroby – ty jsou optimálně přizpůsobeny konstrukci a materiálům přístrojů.