1. |
 2. Temperační přístroje
 3. |
 4. Chladicí přístroje

Chladicí přístroje s provozním rozsahem teplot-25 °C až +40 °C, chladicí výkon 5 – 300 kW

Dodávka chladicí vody, která snižuje spotřebu energie, je nezbytnou součástí každého výrobního zařízení, protože příprava chladicí vody tvoří nezanedbatelnou část provozních nákladů. Spotřeba chladicí vody vyžaduje značné náklady na energii. Ještě důležitější je optimální provedení chladicího systému. Průmyslové vodní chladičky Tool-Temp zaručují energeticky úspornou dodávku chladicí vody pro výrobní systémy.

TT-5’500 E

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Topný výkon 5 kW
 • Chladicí výkon 5 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

Základní chladicí přístroj

TT-14’500 H

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Topný výkon 6 kW
 • Chladicí výkon 14 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 75 l/min;
  max. 8,5 baru
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

K dispozici vodou chlazené provedení

TT-28’500

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Topný výkon 9 kW
 • Chladicí výkon 28 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 145 l/min;
  max. 5 barů
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

K dispozici jsou tato provedení: vodou chlazené, bez nádrže

TT-29’800 WK

 • Rozsah teplot
  -25°C až +25°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Chladicí výkon 54 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 140 l/min;
  max. 4,8 baru
 • Chladivo R-404a
 • Médium voda

Vodou chlazený systém pro nízké pracovní teploty se směsí vody a glykolu

TT-54’500

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Topný výkon 12 kW
 • Chladicí výkon 54 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 225 l/min;
  max. 5,5 baru
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

K dispozici jsou tato provedení: vodou chlazené, bez nádrže

TT-108’000

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Chladicí výkon 108 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 100 / 200 l/min;
  max. 6 / 4 bary
 • Interní okruh
  asi 200 l/min
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

K dispozici jsou tato provedení: vodou chlazené, bez nádrže

TT-216’000

 • Rozsah teplot
  +10°C až +40°C
 • Okolní teplota až +45°C
 • Chladicí výkon 216 kW jmenovitý
 • Výkon čerpadla 200 / 400 l/min;
  max. 5 / 3,5 baru
 • Interní okruh
  asi 500 l/min
 • Chladivo R-134a
 • Médium voda

 

K dispozici jsou tato provedení: vodou chlazené, bez nádrže

TT-300’000

 • Rozsah teplot
  +10°C až+15°C
 • Chladicí výkon 300 kW jmenovitý
 • Interní okruh asi 600 l/min
 • Médium voda

Mimořádně výkonná vodní chladicí věž

Přehled sortimentu produktů –chladicí přístroje

Chladicí přístroje Tool-Temp – optimálně navržené – rozsah chladicího výkonu od 5 do 300 kW

Dodávka chladicí vody, která snižuje spotřebu energie, je nezbytnou součástí každého výrobního zařízení, protože příprava chladicí vody tvoří nezanedbatelnou část provozních nákladů. Spotřeba chladicí vody vyžaduje značné náklady na energii. Ještě důležitější je optimální provedení chladicího systému. Průmyslové vodní chladičky Tool-Temp zaručují energeticky úspornou dodávku chladicí vody pro výrobní systémy. Široký sortiment vodních chladiček Tool-Temp zahrnuje kompaktní mobilní chladicí přístroje na kolečkách i velké stacionární systémy. Společnost Tool-Temp rozlišuje mezi vzduchem chlazenými a vodou chlazenými přístroji. K dispozici jsou modely, které pomocí ventilačního systému vedou vzduchu z okolí přes kondenzátor, aby bylo možné odebrat tepelnou energii z cirkulujícího plynu. Sortiment vodou chlazených chladicích přístrojů využívá chladicí vodu, která proudí přes přístroj a výměník tepla. Společnost Tool-Temp dodává rozmanité chladicí systémy, včetně přístrojů nádrží na vodu nebo bez ní.

Průmyslové chladicí přístroje společnosti Tool-Temp lze rozdělit do čtyř kategorií:

 • Vzduchem chlazené průmyslové chladicí přístroje s nádrží
 • Vzduchem chlazené průmyslové chladicí přístroje  bez nádrže
 • Vodou chlazené průmyslové chladicí přístroje s nádrží
 • Vodou chlazené průmyslové chladicí přístroje bez nádrže

Všechny přístroje, které pracují v rozsahu teplot cirkulující vody 10 až 45°C, využívají chladivo R-134a bez freonů. V případě nízkých teplot do -30°C se používá plynové chladivo R-404a. Použití těchto chladiv udržuje tlakové poměry v chladicím okruhu výrazně nižší než u jiných srovnatelných chladicích médií. Společně s velkými kondenzátory a kompresory lze dosáhnout stabilního provozu i při vysokých okolních teplotách 45°C a vyšších.

Všechny chladicí přístroje jsou založeny na termodynamickém cyklu. Stlačením plynu v nízkotlaké komoře kompresoru z tlaku 3–4 bary na 15–20 barů se ohřeje chladivo až na 80–90°C. V této plynné formě pak chladivo proudí do kondenzátoru. Tam se ochladí a změní skupenství z plynného zpět na kapalné. Tepelná energie, kterou s sebou chladivo nese, se předá použitému médium, buď vzduchu, nebo vodě. Přestože chladivo kondenzuje zpět na kapalné skupenství, je stále pod vysokým tlakem. Plyn je uchováván ve sběrné nádrži, čímž se může omezit nutnost častého spouštění kompresorů. Sběrné nádrže používané v přístrojích Tool-Temp jsou navrženy tak, aby v případě nutné údržby pojmuly veškerý plyn v systému. Princip rychlé a snadné údržby je základní koncepcí uplatňovanou při vývoji všech výrobků Tool-Temp. Když regulátor zahájí chlazení, otevře se elektromagnetický ventil a plyn proudí do expanzního ventilu, kde chladivo expanduje. To znamená, že se sníží tlak a dojde ke změně skupenství z kapalného na plynné. Touto změnou skupenství se rychle snižuje teplota chladiva. Ve studeném stavu se pak chladivo přivádí do výměníku tepla, kde se na něj přenáší teplo z cirkulační vody. Pod nízkým tlakem se plynné chladivo vrací do kompresoru, kde je stlačeno, a tím se celý okruh uzavře.

Princip činnosti odpovídá popsanému termodynamickému cyklu. Přístroje této řady mají integrovanou nádrž na studenou vodu. Výměna tepla v kondenzátoru probíhá s využitím okolního vzduchu. Ventilátory vhánějí vzduch z okolního prostředí přes kondenzátor, v kterém se kapalné chladivo ochladí a přemění se na plyn.

Všechny přístroje této řady jsou vybaveny oběhovým čerpadlem, které odebírá vodu z interní nádrže a dodává ji do systému, který vyžaduje chlazení. Přístroje se jmenovitým chladicím výkonem nad 100 kW jsou vybaveny samostatným čerpadlem, které zajišťuje oběh technologické vody mezi nádrží a chladicím deskovým výměníkem tepla. To umožňuje dosáhnout maximálního chladicího výkonu i při nízkém průtoku do provozního systému. Další výhodou je možnost ochlazení nádrže na cílovou teplotu, i když nedochází k žádnému proudění do provozního systému. Je tedy možné dosáhnout přerušovaného rázového chlazení s využitím nádrže jako studeného vyrovnávacího zásobníku.

Chladicí přístroje společnosti Tool-Temp mohou pracovat při okolní teplotě až 45°C. Chladivo R-134a bez freonů zaručuje plynulý provoz i při vysokých okolních teplotách.

Průmyslové chladicí přístroje bez nádrže také pracují s využitím termodynamického cyklu. Přístroje bez nádrže na vodu, která slouží jako akumulační nádrž studené vody, je třeba připojit k externí nádrži na vodu. Díky použití externí nádrže není obsluha omezena na konkrétní velikost. Nádrž může být libovolné velikosti za předpokladu, že chladicí přístroj má dostatečný chladicí výkon. Všechna zařízení tohoto typu jsou vybavena oběhovým čerpadlem, které odebírá technologickou vodu z externí nádrže, dopravuje ji přes interní deskový výměník tepla (chladič) a dodá ji do systému, který vyžaduje chlazení.

Výměna tepla v kondenzátoru probíhá s využitím okolního vzduchu. Ventilátory vhánějí vzduch z okolního prostředí přes kondenzátor, v kterém se kapalné chladivo ochladí a přemění se na plyn. Chladicí přístroje společnosti Tool-Temp mohou pracovat při okolní teplotě až 45°C. Chladivo R-134a bez freonů zaručuje plynulý provoz i při vysokých okolních teplotách.

Princip činnosti odpovídá popsanému termodynamickému cyklu. Přístroje této řady mají integrovanou nádrž na studenou vodu. Vodou chlazené chladicí přístroje mají přípojku pro chladicí vodu. V ideálním případě se jedná o technologickou vodu z chladicí věže. Výměna tepla probíhá přes vodu v kondenzátoru. Chladicí voda prochází kondenzátorem, ve kterém se horké kapalné chladivo ochlazuje a přeměňuje na plyn. Všechny přístroje této řady jsou vybaveny oběhovým čerpadlem, které odebírá vodu z interní nádrže a dodává ji do systému, který vyžaduje chlazení. Přístroje se jmenovitým chladicím výkonem nad 100 kW jsou vybaveny samostatným čerpadlem, které zajišťuje oběh technologické vody mezi nádrží a chladicím deskovým výměníkem tepla. To umožňuje dosáhnout maximálního chladicího výkonu i při nízkém průtoku do provozního systému. Další výhodou je možnost ochlazení nádrže na cílovou teplotu, i když nedochází k žádnému proudění do provozního systému. Je tedy možné dosáhnout přerušovaného rázového chlazení s využitím nádrže jako studeného vyrovnávacího zásobníku.

Princip činnosti odpovídá popsanému termodynamickému cyklu. Vodou chlazené chladicí přístroje mají přípojku pro chladicí vodu. V ideálním případě se jedná o technologickou vodu z chladicí věže. Výměna tepla probíhá přes vodu v kondenzátoru. Chladicí voda prochází kondenzátorem, ve kterém se horké kapalné chladivo ochlazuje a přeměňuje na plyn. Přístroje bez nádrže na vodu, která slouží jako akumulační nádrž na studenou vodu, je třeba připojit k externí nádrži na vodu. Díky použití externí nádrže není obsluha omezena na konkrétní velikost. Nádrž může být libovolné velikosti za předpokladu, že chladicí přístroj má dostatečný chladicí výkon. Všechna zařízení tohoto typu jsou vybavena oběhovým čerpadlem, které odebírá technologickou vodu z externí nádrže, dopravuje ji přes interní deskový výměník tepla (chladič) a dodá ji do systému, který vyžaduje chlazení.

Všechny prvky potřebné pro ovládání a automatické monitorování, jako jsou tlačítka, stykače, tepelná relé pro motor čerpadla, jističe nebo regulátor teploty, jsou umístěny ve spínací skříňce přístroje. Regulace teploty využívá PID regulátor s nastavením ohřev – neutrální – chlazení. Elektronika je navržena tak, aby nebylo možné signály ohřevu a chlazení aktivovat současně. Díky tomu je regulátor extrémně energeticky úsporný. Při použití polovodičových stykačů přeruší automatická bezpečnostní zařízení a/nebo pojistky napájení v případě přetížení nebo zkratu v chráněném prvku (např. topném tělese).

Průmyslové chladicí přístroje společnosti Tool-Temp vynikají robustní konstrukcí, která odolá i těm nejnáročnějším podmínkám. Na každém jednotlivém místě, které přijde do styku s vodou, je bez výjimky použita nerezová ocel. Všechny přístroje s chladicím výkonem až 54 kW jsou vybaveny integrovanými topnými tělesy, aby bylo možné při spuštění procesu rychle dosáhnout požadované teploty. Tím se minimalizují počáteční ztráty související s vstřikováním plastů.

Oblasti použití průmyslových chladicích přístrojů jsou široké. Díky kompaktnímu a mobilnímu provedení lze přístroje snadno přepravovat tam, kde jsou potřeba. Používají se pro chlazení obráběcích strojů, vodních lázní a vytlačovacích systémů a také motorů velkých strojních zařízení.