1. |
 2. Temperační přístroje
 3. |
 4. Tlakové vodní temperační přístroje
Pressurised Water Chillers

Tlakové vodní temperační přístroje do 160°C

Tlakové vodní temperační přístroje společnosti Tool-Temp se odlišují schopností regulovat teplotu vody při hodnotách nad 100 °C. Tool-Temp dělí své tlakové vodní systémy do dvou teplotních skupin: přístroje s maximální teplotou až 140°C a přístroje s maximální provozní teplotou až 160°C.

TT-1398 N

 • Maximální teplota 140°C
 • Topný výkon 6 kW
 • Chladicí výkon 20 kW při 140°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 110 l/min;
  max. 5,0 barů
 • Médium voda

Pro vstřikovací lisy, malé formy

TT-142 N

 • Maximální teplota 140°C
 • Topný výkon 12 kW
 • Chladicí výkon 60 kW při 140°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 110 l/min;
  max. 5,0 barů
 • Médium voda

Nástrojové formy, vstřikovací formy, malé válce, extrudéry

TT-137 N

 • Maximální teplota 140°C
 • Topný výkon 12 kW
 • Systém nepřímého/přímého chlazení
 • 90 kW při 140°C nepřímé
 • 60 kW při 50°C přímé
 • Výkon čerpadla 110 l/min;
  max. 5,0 barů
 • Médium voda

Formy, temperační systém s širokým rozsahem teplot

TT-137 B/BP

 • Maximální teplota 160°C
 • Topný výkon 12 kW
 • Systém nepřímého/přímého chlazení
 • 90 kW při 160°C nepřímé
 • 60 kW při 50°C přímé
 • Výkon čerpadla 75 l/min;
  max. 6,5 baru
 • Médium voda

Formy, temperační systém s velkým rozsahem teplot

TT-138 N

 • Maximální teplota 140°C
 • Topný výkon 24 kW
 • Systém nepřímého/přímého chlazení
 • 85 kW při 160°C nepřímé
 • 60 kW při 60°C přímé
 • Výkon čerpadla 110 l/min;
  max. 5,0 barů
 • Médium voda

Formy, dvoustěnné nádoby, temperační systém s velkým rozsahem teplot

TT-138 B/BP

 • Maximální teplota 160°C
 • Topný výkon 24 kW
 • Systém nepřímého/přímého chlazení
 • 85 kW při 160°C nepřímé
 • 60 kW při 60°C přímé
 • Výkon čerpadla 75 l/min;
  max. 6,5 baru
 • Médium voda

Formy, dvoustěnné nádoby, temperační systém s velkým rozsahem teplot

TT-DW160

 • Maximální teplota 160°C
 • Topný výkon 9 kW I 18 kW
 • Chladicí výkon 40 kW při 150°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 36 l/min;
  max. 5,0 barů
 • Médium voda

Malé formy, kompaktní, výkonný tlakový vodní systém

TT-1358 W

 • Maximální teplota 130°C
 • Topný výkon 24 kW I 48 kW
 • 180 kW při 130°C nepřímé
 • 400 kW při 70° přímé
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 250-350 l/min;
  max. 4,5 baru
 • Médium voda

 

Válce, desky, temperační systém s velmi vysokým chladicím výkonem

Přehled sortimentu produktů –tlakové vodní temperační přístroje

Tlakové vodní temperační přístroje Tool-Temp. Ideální pro teploty do 160°C - s využitím vody jako média

Aby se teploty dostaly nad bod varu, musí být systém pod tlakem. To znamená, že se odpovídajícím způsobem zvýší statický tlak v okruhu regulace teploty. Statický tlak v přístrojích, které pracují do 140°C, se přímo zvyšuje pomocí tlaku vody ve vodovodní síti. Aby bylo dosaženo teplot až 160°C, používají všechny tlakové vodní systémy od společnosti Tool-Temp ke zvýšení tlaku pomocná čerpadla. Ty zajišťují správnou funkci přístrojů bez ohledu na tlak vody ve vodovodní síti a lze je používat až do zamýšlené maximální teploty. S ohledem na charakter systému musí být tlakové vodní přístroje napojeny na hlavní přívod vody. Přístroje totiž vytvářejí požadovaný tlak pomocí tlaku ve vodovodní síti.

Prakticky všechny tlakové vodní přístroje Tool-Temp se vyznačují kupolovitou nádrží na vodu. Při cirkulační teplotě 80°C elektromagnetický ventil uzavře odvzdušňovací ventil, takže je systém odizolován od atmosféry. Tím se zajistí, že statický tlak v systému zůstane v důsledku teploty vyšší než tlak nasycení. To je nezbytné, aby čerpadlo na straně sání netrpělo kavitací. Aby se zabránilo nadměrnému nárůstu statického tlaku uvnitř přístroje, jsou tlakové vodní přístroje Tool-Temp vybaveny expanzní nádrží s předepnutou membránou. Tím se zpomaluje růst tlaku ve vztahu ke křivce tlaku páry. Tlak generovaný hlavním přívodem vody nebo pomocným čerpadlem je expanzní nádrží částečně absorbován. Díky této vlastnosti mají přístroje Tool-Temp tu výhodu, že jsou schopny odolat nárůstu tlaku v důsledku expanze cirkulační vody. To umožňuje připojení velkých spotřebičů, aniž by došlo k nouzovému vypnutí přístrojů vyvolanému přetlakem.

Přístroje disponují funkcí automatického doplňování. Když je teplota nižší než 80°C, otevře se elektromagnetický ventil, aby se přístroj naplnil buď tlakem vody z vodovodu, nebo pomocným čerpadlem. Plnicí čerpadlo umožňuje doplňování, i když je tlak v síti nižší než tlak v systému určený podle teploty na vstupu. Voda nyní protéká do systému zpětným ventilem. Všechny tlakové vodní přístroje Tool-Temp mají funkci vyprazdňování formy, která usnadňuje manipulaci s přístroji a umožňuje rychlejší výměnu formy. U některých modelů tato funkce využívá aktivní vyprazdňování pomocí stlačeného vzduchu. To zaručuje úplné vyprázdnění bez zbytkové vody v systému.

Všechny prvky potřebné pro ovládání a automatické monitorování, jako jsou tlačítka, stykače, tepelná relé pro motor čerpadla, jističe nebo regulátor teploty, jsou umístěny ve spínací skříňce přístroje. Regulace teploty využívá PID regulátor s nastavením ohřev – neutrální – chlazení. Elektronika je navržena tak, aby nebylo možné signály ohřevu a chlazení aktivovat současně. Díky tomu je regulátor extrémně energeticky úsporný.

Při použití polovodičových stykačů přeruší automatická bezpečnostní zařízení a/nebo pojistky napájení v případě přetížení nebo zkratu v chráněném prvku (např. topném tělese).

Díky své vysoké tepelné kapacitě a ekologicky šetrné povaze (snadná likvidace) představuje voda oblíbené teplonosné médium. Tepelná kapacita vody je kolem 4,2 kJ/kg, což je dvojnásobek oproti teplonosným olejům. To znamená, že při nižším průtoku lze dopravit podstatně více energie a dosáhnout stabilnější teploty formy. Voda má také ve srovnání s olejem mnohem nižší viskozitu, přibližně 1 mm²/s při teplotě pod 250°C. To umožňuje dosáhnout vířivějšího proudění při nižších průtocích. Vířivé proudění je potřebné pro zajištění rychlejší výměny tepla mezi teplonosným médiem a příslušnými povrchy (topná tělesa, chladiče, kanály forem, vnitřní povrchy válců, stěny reaktoru atd.).

Jako jedno z mála teplonosných médií má voda také tu výhodu, že její vlastnosti přenosu tepla jsou téměř zcela nezávislé na teplotě. Díky tomu lze vodu používat ve velkém rozsahu teplot. Kvalita vody hraje v tlakových vodních přístrojích zvláště důležitou roli. Rozpuštěné soli, příliš vysoký obsah chlóru, příliš nízká hodnota pH nebo použití měděných trubek a dutin mohou vést ke korozi, tvorbě vodního kamene nebo únavě materiálu. Při použití v průmyslových procesech je často nezbytná chemicky upravená voda. Při jejím použití je rozhodující, aby byly použité přísady vhodné pro vysoké teploty a aby se při teplotách nad 100°C nerozkládaly nebo neštěpily na kyseliny, a nevytvářely tak výbušné páry.

Společnost Tool-Temp klade velký důraz na zajištění robustní konstrukce. Tlakové vodní systémy využívají výhradně permanentní potrubní spoje, vyráběné pomocí vysoce automatizovaných ohýbacích strojů v závodě v Sulgenu. Plášť je zcela uzavřený, takže nedochází ke kontaminaci. Topné prvky jsou pod minimální zátěží a je optimalizován poměr zatížení otopné plochy k průtoku. Kritické komponenty, jako jsou chladiče a snímače průtoku, vyrábíme v našich vlastních závodech. Hned od samotné fáze návrhu věnujeme zvláštní pozornost použitým materiálům: na každém jednotlivém místě, které přijde do styku s vodou, je bez výjimky použita nerezová ocel.

Do všech tlakových vodních přístrojů Tool-Temp jsou integrovány následující bezpečnostní prvky:

 • Zpětný ventil zabraňuje zpětnému toku vody, pokud je tlak v okruhu vyšší než tlak ve vodovodní síti.
 • Dva pojistné ventily sledují stoupající tlak. První ventil vypne ohřev, druhý otevře v případě příliš vysokého tlaku okruh, aby došlo ke snížení tlaku.
 • Tlakoměry ukazují tlak systému i čerpadla.
 • Snímač průtoku monitoruje oběh cirkulačního média ke spotřebiči.
 • Funkce odlehčení tlaku zajišťuje odtlakování okruhu regulace teploty před odpojením přístroje od spotřebiče. Když je jednotka bez tlaku (elektromagnetický ventil je otevřený) a teplota je nižší než 80°C, je možné spotřebič vyprázdnit přes sání.

Kromě maximální teploty lze řadu tlakových vodních přístrojů Tool-Temp také rozdělit do dvou skupin podle chlazení. Všechny přístroje jsou standardně vybaveny nepřímým chlazením. Existuje ale další skupina přístrojů, které jsou vedle nepřímého chlazení vybaveny také přímým chlazením. Při teplotách pod 80°C lze modely se dvěma chladicími systémy přepnout z nepřímého na přímé chlazení pomocí trubkového výměníku. Otevře se elektromagnetický ventil, který umožňuje proudění chladicí vody přímo do vodní nádrže. Tato forma chlazení mísí chladicí vodu s technologickou vodou. Přebytečná voda opouští přístroj přes výstup chladicí vody. Tyto tlakové vodní přístroje lze díky vynikajícímu chladicímu výkonu v celém provozním rozsahu využít v různých situacích.

Hlavní výhoda tlakových vodních přístrojů spočívá ve vysoké kapacitě přenosu tepla a vynikajících teplonosných vlastnostech vody. Ve srovnání s olejovými teplonosnými médii může voda přepravit mnohem více energie. Díky širokému rozsahu provozních teplot dosahovaných tlakovými vodními přístroji Tool-Temp a také funkci přímého chlazení jsou tyto přístroje vhodné pro širokou škálu použití. Používají se pro ohřev nástrojových forem při zpracování plastů, pro regulaci teploty válců v polygrafickém průmyslu a regulaci teploty extrudérů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.