1. |
 2. Temperační přístroje
 3. |
 4. Univerzální temperační přístroje
Universal Units

Univerzální temperační přístroje až do 90°C pro vodu / 150°C pro olej

Naše univerzální temperační přístroje jsou otevřené systémy, které se vyznačují schopností provozu jak s vodou (90°C), tak i s olejem (150°C). V závislosti na systému lze tyto univerzální temperační přístroje používat s vodou až do jejího bodu varu (90°C). Při použití s olejem mohou tato otevřená zařízení dosahovat maximální teploty 150°C.

NOVINKA: Inovativní produktová řada MATIC pokrývá všechny potřeby výrobního prostředí s digitální sítí. Je vybavena novou a interně vyvinutou řídicí jednotkou IRIS. Kromě toho je zabudován frekvenční měnič čerpadla pro energeticky úsporný provoz

Zjistěte více

Produktová řada CLASSIC je naše klasická a dlouhodobě osvědčená robustní produktová řada se standardní řídicí jednotkou MP-888.

MATIC Duo 90/150 9 E

 • Maximální teplota 90°C s vodou
 • Maximální teplota 150°C s olejem
 • Topný výkon 9 kW s vodou
 • Topný výkon 3 kW s olejem
 • Chladicí výkon 35 kW 35 kW 90 °C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bar
 • Digitální řídicí jednotka IRIS
 • Vestavěný frekvenční měnič čerpadla

- S vyprazdňováním formy
- S funkcí zamezení úniku média z okruhu
- S měřením průtoku

CLASSIC Duo TT-181

 • Maximální teplota
  90°C médium - voda
 • Maximální teplota
  150°C médium - olej
 • Topný výkon 9 kW voda
 • Topný výkon 3 kW olej
 • Chladicí výkon 35 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary

- s vyprazdňováním formy
- s funkcí utěsnění soustavy

CLASSIC Duo TT-188

 • Maximální teplota
  90°C médium - voda
 • Maximální teplota
  150°C médium - olej
 • Topný výkon 9 kW voda
 • Topný výkon 3 kW olej
 • Chladicí výkon 35 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary

- s vyprazdňováním formy
- s funkcí utěsnění soustavy
- s měřením průtoku

MATIC Duo 90/150 18 E / MATIC Duo 90/150 18 H

 • Maximální teplota 90°C s vodou
 • Maximální teplota 150°C s olejem
 • Topný výkon 18 kW s vodou
 • Topný výkon 6 kW s olejem
 • Chladicí výkon 45 kW @ 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Typ E: Výkon čerpadla 60 l/min; max. 4.0 bar
 • Typ H: Výkon čerpadla 60 l/min; max. 7.0 bar
 • Digitální řídicí jednotka IRIS
 • Vestavěný frekvenční měnič čerpadla

- S vyprazdňováním formy
- S funkcí zamezení úniku média z okruhu
- S měřením průtoku

CLASSIC Duo TT-168 E / CLASSIC Duo TT-168 H

 • Maximální teplota
  90°C médium - voda
 • Maximální teplota
  150°C médium -olej
 • Topný výkon 12 kW voda
 • Topný výkon 6 kW olej
 • Chladicí výkon 45 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Typ E: Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary
 • Typ H: Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 7,0 barů

 

- s vyprazdňováním formy
- s funkcí utěsnění soustavy
- s měřením průtoku

Přehled výrobků
- Univerzální vodní a olejové
temperační přístroje

Univerzální temperační přístroje –
přístroje pro libovolné použití

Tyto regulační přístroje lze používat jak s vodou, tak i s olejem pro transport energie. Možnost provozovat tyto jednotky s vodou nebo olejem dává tu výhodu, že teplonosné médium lze flexibilně přizpůsobit potřebám konkrétního procesu. Všechny univerzální přístroje jsou otevřené systémy, které využívají nepřímé chlazení. Díky otevřené konstrukci těchto zásobníkových topných přístrojů, ve kterých nádrž zároveň funguje jako expanzní nádrž, je cirkulační médium v přímém kontaktu se vzdušným kyslíkem. Tento typ konstrukce lze použít pro teploty vody do 90°C a teploty oleje do 150°C.

K nádrži na vodu je namontováno ponorné čerpadlo, obvykle rotační čerpadlo. Chladicí voda cirkuluje spirálovitou chladicí trubicí umístěnou v nádrži, kolem níž proudí teplonosné médium. Podobné nepřímo chlazené přístroje mají elektromagnetický ventil, který se otevře, když je vyžadováno chlazení, aby chladicí voda mohla proudit přes výměník tepla. Přívod chladicí vody lze připojit buď k chladicímu přístroji, nebo k hlavnímu přívodu vody. Topné jednotky představují ponorná topná tělesa umístěná v nádrži, kolem nichž proudí médium.

Teplotní čidlo měří teplotu nosného média a předává hodnotu do regulátoru. Společnost Tool-Temp používá v těchto modelech jako teplotní čidlo termočlánky typu J (Fe-Ko). Hladinu měří plovák v nádrži, jenž automaticky aktivuje proces doplňování, pokud hladina kapaliny klesne příliš nízko. Nádrž se pak plní, dokud není znovu dosaženo nastavené hladiny (pouze vodní přístroje). Pokud hladina klesne pod kritickou hodnotu, čerpadlo a topné okruhy se zastaví (ochrana proti chodu nasucho). Bezpečnostní termostat chrání přístroj a proces před přehřátím, protože vypne ohřev, jakmile teplota překročí určitou mezní hodnotu. Společnost Tool-Temp používá výhradně nucené vypínání s dvojitě nebo trojitě zálohovanými okruhy v závislosti na modelu. Tyto okruhy výrazně zvyšují bezpečnost, zejména při použití oleje jako teplonosného média.

Všechny prvky potřebné pro ovládání a automatické monitorování, jako jsou tlačítka, stykače, tepelná relé pro motor čerpadla, jističe nebo regulátor teploty, jsou umístěny ve spínací skříňce přístroje.

Regulace teploty využívá PID regulátor s nastavením ohřev – neutrální – chlazení. Elektronika je navržena tak, aby nebylo možné signály ohřevu a chlazení aktivovat současně. Díky tomu je regulátor extrémně energeticky úsporný.

Při použití polovodičových stykačů přeruší automatická bezpečnostní zařízení a/nebo pojistky napájení v případě přetížení nebo zkratu v chráněném prvku (např. topném tělese). Zvláštním prvkem těchto univerzálních přístrojů je kulový ventil, kterým lze vypnout automatické doplňování vody. Při provozu přístroje s olejem to zajišťuje, že se do systému nedostane žádná voda, pokud hladina oleje klesne příliš nízko.

Přístroje s ohřevem zásobníku se vyznačují dostupnou cenou a jednoduchou konstrukcí. Při použití vody je z důvodu odpařování vstupní teplota omezena na 90°C. Při použití oleje je maximální doporučená vstupní teplota 150°C. Při oxidaci oleje se tvoří radikály, které pak mohou při vystavení kyslíku a teplu chemicky reagovat a způsobit vznik polymerů a kyselin. Tyto polymery v oleji mohou mít za následek zvýšenou viskozitu a hnědé zbarvení oleje. Když jsou teploty ještě vyšší a bez vlivu kyslíku, může se objevit šedočerné zbarvení. Molekulární struktura oleje se tímto procesem rozbije. Tyto reakce probíhají velmi rychle v komponentách, které jsou vystaveny vysokému tepelnému zatížení (topné prvky, za určitých podmínek ve formě nebo během provozu). Produkty tepelného rozkladu oleje jsou často nerozpustné a mohou vést k tvorbě usazenin, které se velmi obtížně odstraňují. Při tepelném rozkladu se dlouhé molekulární struktury oleje rozpadají na kratší molekuly. Tyto kratší molekuly se vypařují mnohem rychleji, čímž se snižuje bod vzplanutí a vzniká silný zápach.

Společnost Tool-Temp klade velký důraz na zajištění robustní konstrukce. To znamená, že kryt všech modelů je zcela uzavřený, takže nedochází ke kontaminaci nečistotami z podlahy. Topná tělesa jsou zatěžována jen minimálně a je optimalizován poměr zatížení topné plochy k průtoku. Kritické komponenty, jako jsou chladiče a čidla průtoku, vyrábíme ve svých vlastních závodech.

I přes jednoduchou konstrukci lze univerzální temperační přístroje vybavit širokou škálou funkcí. Ty poskytují operátorovi významnou podporu při provádění každodenní práce. Do přístrojů lze integrovat automatické vyprazdňování formy, digitální monitorování průtoku a vakuový provoz, ale také externí regulaci teploty nebo různá digitální rozhraní.

Možnosti použití univerzálních temperačních přístrojů jsou mimořádně široké. Lze je používat pro temperování nástrojů při tlakovém lití i pro zónový ohřev v extruderech nebo malých válcích.