1. |
 2. Temperační přístroje
 3. |
 4. Vodní temperační přístroje

Vodní temperační jednotkydo 90°C

Všechny vodní temperační přístroje Tool-Temp umožňují maximální teplotu 90°C. Jejich konstrukce se ale liší podle zamýšleného použití. Temperační přístroje na vodu lze rozdělit do čtyř obecných kategorií. Další podrobnosti jsou uvedeny níže na této stránce.

 • Otevřené systémy – nepřímé chlazení
 • Otevřené systémy – přímé chlazení
 • Uzavřené systémy – nepřímé chlazení
 • Uzavřené systémy – přímé chlazení

TT-170 L

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon 3 kW
 • Chladicí výkon 30 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 28 l/min;
  max. 2,8 baru
 • Médium voda

Formy do 50 kg, válce do Ø 80 mm, délky 300 mm

TT-168 E/A I TT-168 H/A

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon 18 kW
 • Chladicí výkon 45 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Typ E: výkon čerpadla 60 l/min; max. 4,0 bary
 • Typ H: výkon čerpadla 60 l/min; max. 7,0 barů
 • Médium voda

Formy do 1800 kg

TT-168 PHE

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon
  12 kW I 18 kW
 • Chladicí výkon
  50 kW při 90°C nepřímé
  130 kW při 90°C PHE
 • Systém nepřímého chlazení
 • Typ E: výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary
 • Typ H: výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 7,0 barů
 • Médium voda

 

12 kW: formy do 1200 kg / 18 kW: formy do 1800 kg

TT-118 K

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon: 18 kW27 kW36 kW45 kW
 • Chladicí výkon
  200 kW při 90°C nepřímé
  400 kW při 90°C přímé
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 200 l/min;
  max. 4,3 baru
 • Médium voda

Válce, desky, dvoustěnné nádoby, velké spotřebiče

TT-1548 E

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon 12 kW
 • Chladicí výkon 5 kW při 70°C
 • Systém chlazení vzduchem
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary
 • Médium voda

Systémy otočných stolů, aplikace bez chladicí vody

TT-108 E

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon
  6 kW12 kW18 kW
 • Chladicí výkon 100 kW při 90°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 60 l/min;
  max. 4,0 bary
 • Médium voda

Formy, desky

TT-108 K

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon
  18 kW27 kW36 kW45 kW
 • Chladicí výkon 260 kW při 90°C
 • Systém přímého chlazení
 • Výkon čerpadla 200 l/min;
  max. 4,3 baru
 • Médium voda

Formy, desky

TT-1500 W

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon 48 kW
 • Chladicí výkon 285 kW při 80°C
 • Systém přímého chlazení
 • Výkon čerpadla 250-350 l/min;
  max. 4,5 baru
 • Médium voda

Válce, desky, dvoustěnné nádoby, velké spotřebiče

TT-1368 W

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon
  24 kW I 48 kW I 72 kW I 96 kW
 • Chladicí výkon 400 kW při 70°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 250-350 l/min;
  max. 4,5 baru
 • Médium voda

Válce, desky, dvoustěnné nádoby, velké spotřebiče

TT-1368 V

 • Maximální teplota 90°C
 • Topný výkon
  72 kW96 kW144 kW
 • Chladicí výkon 400 kW při 80°C
 • Systém nepřímého chlazení
 • Výkon čerpadla 580 l/min;
  max. 4,1 baru
 • Médium voda

Válce, desky, dvoustěnné nádoby, velké spotřebiče

Přehled sortimentu produktů -vodní temperační přístroje

Vodní temperační přístroje -vysvětlení funkcí a provozu

Vodní temperační přístroje Tool-Temp se dělí na otevřené a uzavřené systémy. Dalším rozdílem je typ použitého chlazení. Ve vodních přístrojích do 90°C se používají systémy nepřímého chlazení pomocí výměníku tepla i systémy přímého chlazení. V otevřených systémech se cirkulační médium dostává do přímého kontaktu se vzduchem v okolním prostředí. Je u nich použit systém ohřevu otevřené nádrže, kdy nádrž zároveň funguje jako expanzní zásobník. Uzavřené systémy mají naopak expanzní nádobu pro vyrovnání objemu.

K nádrži na vodu je namontováno ponorné čerpadlo, obvykle rotační čerpadlo. Chladicí voda cirkuluje spirálovitou chladicí trubicí umístěnou v nádrži, kolem níž proudí teplonosné médium. Podobné nepřímo chlazené přístroje mají elektromagnetický ventil, který se otevře, když je vyžadováno chlazení, aby chladicí voda mohla proudit přes výměník tepla. Přívod chladicí vody lze připojit buď k chladicímu přístroji, nebo k hlavnímu přívodu vody. Topné jednotky představují ponorná topná tělesa umístěná v nádrži, kolem nichž proudí médium. Teplotní čidlo měří teplotu nosného média a předává hodnotu do regulátoru. Společnost Tool-Temp používá v těchto modelech jako teplotní čidlo termočlánky typu J (Fe-Ko). Hladinu měří plovák v nádrži, jenž automaticky aktivuje proces doplňování, pokud hladina kapaliny klesne příliš nízko. Tento spínač přeruší okruhy čerpadla a tepelného relé (ochrana proti chodu nasucho). Bezpečnostní termostat přeruší okruh tepelného relé, jakmile je dosaženo maximální vstupní teploty.

Díky chladicímu systému jsou vodní temperační přístroje Tool-Temp skutečně výjimečné. Téměř všechny temperační systémy, které pracují s vodou až do 90°C, se vyznačují konstrukcí dvojího chlazení, aby bylo dosaženo maximální chladicí kapacity v různých provozních bodech. Kromě trubkového nebo spirálového výměníku se používají velké deskové výměníky pro teplotní rozsah 25 až 50°C. Přístroje proto poskytují obrovský chladicí výkon v rozsahu 25–90°C a umožňují zpracování materiálů s širokým rozsahem různých teplotních požadavků. Každý chladič je optimalizován pro příslušný teplotní rozsah, aby byla zaručena dlouhá životnost a zajištěna robustnost.

Na rozdíl od otevřených systémů s nepřímým chlazením nemají temperační systémy s přímým chlazením výměník tepla. Když je aktivováno chlazení, otevře se elektromagnetický ventil, který umožní chladicí vodě proudit přímo do vodní nádrže. Technologická voda se mísí s chladicí vodou a přebytečné médium vytéká z nádrže. U tohoto typu konstrukce je důležité, aby odtok chladicí vody nevyvíjel žádný protitlak, takže voda může vytékat dostatečně rychle a nevrací se zpět do otevřené nádrže, což by způsobilo její přetékání.

Konstrukce
Tyto systémy jsou konstruovány podobně jako otevřené systémy s nepřímým chlazením. K vodní nádrži je namontováno ponorné čerpadlo, obvykle rotační čerpadlo. Přístroje s přímým chlazením mají elektromagnetický ventil, který se otevře, když je potřeba chlazení, aby chladicí voda mohla proudit přímo do vodní nádrže. Chladicí voda se mísí s technologickou vodou a přebytečná voda odtéká z přístroje odtokem. Vstup chladicí vody lze připojit buď k chladicí jednotce, nebo k hlavnímu přívodu vody. Topné jednotky tvoří ponorná topná tělesa umístěná v nádrži, kolem nichž proudí médium. Teplotní čidlo měří teplotu média a předává hodnotu do regulátoru. Společnost Tool-Temp používá v těchto modelech jako teplotní čidla termočlánky typu J (Fe-Ko). Hladinu měří plovák v nádrži, který automaticky aktivuje spínač, pokud hladina kapaliny klesne příliš nízko. Tento spínač přeruší okruhy čerpadla a tepelného relé (ochrana proti chodu nasucho). Při dosažení maximální vstupní teploty přeruší bezpečnostní termostat okruh tepelného relé.

Konstrukce této skupiny přístrojů je velmi jednoduchá, takže přístroje představují atraktivní variantu pro cenově citlivé produkty. Výhody tohoto typu konstrukce – vysoký chladicí výkon, jednoduchá konstrukce, snadná údržba – lze však efektivně využít pouze tehdy, je-li přístroj integrován do obecného návrhu systému. To znamená zajistit výstupní potrubí chladicí vody s nulovým protitlakem. V ideálním případě by se chladicí voda měla shromažďovat v nádrži nebo zásobníku a poté by měla být recyklována. Tato externí nádrž na vodu by měla ideálně disponovat monitorováním úrovně naplnění a systémem čerpadla, který může převádět vodu do centrálního chladicího zařízení nebo do temperačního přístroje, pokud bude požadováno chlazení. Na rozdíl od našich ostatních modelů je vyžadována mnohem pečlivější integrace těchto přístrojů do systému. Pro aplikace, které nevyžadují chlazení, je tato řada přístrojů ideální, protože nejsou potřeba žádná drahá připojení a jednotka spadá do velmi atraktivní cenové kategorie.

Topné a chladicí systémy Tool-Temp do 90°C s integrovanou expanzní nádrží se dále vyznačují vysokým průtokem a topným výkonem od 48 kW. Tento typ přístroje je určen pro použití s velkými válci, kalandry, deskami, dvouplášťovými nádobami a reaktory. Výhodou tohoto systému je, že umožňuje regulaci teploty spotřebičů se zpětným tokem velkého objemu. Tato řada se používá především v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Tyto přístroje naleznou také využití v odvětvích recyklace a zpracování pryže.

Konstrukce
Vodní přístroje do 90°C s nádrží polootevřené konstrukce jsou vybaveny in-line čerpadlem. Tyto modely se vyznačují velkoobjemovou expanzní nádrží, která si poradí se zpětným tokem od velkých spotřebičů. Přístroj monitoruje minimální i maximální hladinu naplnění a v případě odchylky od těchto hodnot spustí výstrahu. Elektrická topná tělesa jsou umístěna v nádobě, kde kolem nich proudí cirkulační médium. Tyto modely používají výhradně velké deskové výměníky tepla. Díky tomu jsou schopny zvládnout vysoké požadavky na chlazení systémů chemického zpracování. Když je aktivováno chlazení, otevře se elektromagnetický ventil, který umožňuje proudění chladicí vody přes deskový výměník tepla. Provozní médium se začne na povrchu ochlazovat. Pro optimální výsledky je zapotřebí dostatečně velký přívod chladicí vody.

Společnost Tool-Temp používá v těchto modelech jako teplotní čidlo termočlánky typu J (Fe-Ko). Hladinu měří plovák v nádrži, jenž automaticky aktivuje spínač, pokud hladina kapaliny klesne příliš nízko. Tento spínač přeruší obvody čerpadla a tepelného relé (ochrana proti chodu nasucho). Bezpečnostní termostat přeruší obvod tepelného relé, jakmile je dosaženo maximální vstupní teploty.

Velká konstrukce vodní nádrže dává těmto přístrojům skutečně velký objem zpětného toku. Díky použití in-line čerpadel, která zvládnou průtoky až 500 l/min, je zajištěna dostatečná cirkulace pro zajištění dokonalé regulace.

.

Tento topný a chladicí systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí s vynikajícím výkonem. Zařízení je osazeno velkým in-line čerpadlem a nádrží, ve které jsou namontována topná tělesa. Konstrukce nádrže je zcela uzavřená, podobně jako tlakový vodní systém. Hladina náplně je monitorována snímači, takže i tato část systému je zcela uzavřena. To znamená, že není potřeba expanzní nádoba. Jakákoli přebytečná voda vzniklá expanzí vody během ohřevu se odvádí na výstup chladicí vody, proto je možné s těmito přístroji používat spotřebiče jakékoli velikosti.

Při aktivaci chlazení se otevře chladicí ventil a chladicí voda se okamžitě smísí s technologickou vodou. Tím je dosaženo velmi vysokého chladicího výkonu. Na rozdíl od systémů nepřímého chlazení lze teplotu technologické vody snížit na teplotu chladicí vody. Rozdíl mezi technologickou a chladicí vodou je prakticky nulový. Topná tělesa jsou umístěna uvnitř uzavřené nádrže, čímž se eliminují problémy s přetékáním. Přebytečná voda způsobená přiváděnou chladicí vodou nebo nadměrným objemem zpětného toku nezpůsobuje žádné problémy, protože jednoduše odchází výstupem chladicí vody.

Všechny prvky potřebné pro ovládání a automatické monitorování, jako jsou tlačítka, stykače, tepelná relé pro motor čerpadla, jističe nebo regulátor teploty, jsou umístěny ve spínací skříňce přístroje.

Regulace teploty využívá PID regulátor s nastavením ohřev – neutrální – chlazení. Elektronika je navržena tak, aby nebylo možné signály ohřevu a chlazení aktivovat současně. Díky tomu je regulátor extrémně energeticky úsporný.

Při použití polovodičových stykačů přeruší automatická bezpečnostní zařízení a/nebo pojistky napájení v případě přetížení nebo zkratu v chráněném prvku (např. topném tělese).

Robustní konstrukci svých produktů považuje společnost Tool-Temp za svou nejvyšší prioritu. Používají se výhradně Trvalé permanentní trubkové spoje, vyráběné pomocí vysoce automatizovaných ohýbacích strojů v závodě v Sulgenu. Veškeré svářečské práce, například na nádrži, expanzní nádobě a různých potrubních spojích, provádějí v Sulgenu kvalifikovaní specialisté nebo robotické systémy. Hned od fáze návrhu je věnována zvláštní pozornost použitým materiálům. Na každém jednotlivém místě, které přijde do styku s vodou, je bez výjimky použita nerezová ocel.

 • Otevřené systémy – nepřímé chlazení
  Otevřené vodní temperační přístroje se dvěma chladiči jsou k dispozici ve dvou provedeních: topný výkon 12–18 kW a topný výkon 18–48 kW. Vyšší požadavky na chlazení jsou nutné při výrobě potravin, při regulaci teploty dvouplášťových nádrží a v polygrafickém průmyslu při chlazení válců. Tyto typy přístrojů lze díky jejich širokému rozsahu chladicího výkonu použít v mnoha různých situacích. Vodní temperační přístroje s topným výkonem 18–48 kW se úspěšně používají společně s velkými stroji v automobilovém průmyslu.

 

 • Otevřené systémy – přímé chlazení
  Přístroje, které využívají přímé chlazení, se používají v situacích, kdy je důležité hledět na náklady, kdy jsou zapotřebí nízké vstupní teploty a vysoký chladicí výkon. Integrace těchto systémů do výrobního procesu je mnohem náročnější, ale za danou cenu nabízí vynikající chladicí a topný výkon.

 

 • Systém s expanzními nádržemi – nepřímé chlazení
 • Tyto systémy se primárně používají všude tam, kde je vyžadován vysoký průtok, vysoký chladicí výkon při relativně nízkých teplotách a velký objem zpětného toku. Hlavními oblastmi použití jsou velké desky v procesech tepelného tváření, kalandry v polygrafickém a gumárenském průmyslu a dvoustěnné nádoby v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

 

 • Uzavřené systémy – přímé chlazení
  Tyto systémy se primárně používají v situacích, kdy je důležité hledět na náklady, kde je vyžadován vysoký průtok a objem zpětného toku a také vysoký chladicí výkon při nízkých teplotách. Hlavními oblastmi použití jsou velké desky v procesech tepelného tváření, kalandry v polygrafickém a gumárenském průmyslu a dvoustěnné nádoby v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.