Společnost Tool-Temp vyvodila ze Swiss Plastics Expo 2023 pozitivní závěry

Swiss Plastics Expo po třech úspěšných dnech 19.1.23 opět uzavřelo své brány. Ve dnech 17. – 19. ledna 2023 se veletrh v Lucernu stal místem setkání všech, kteří pracují s plasty, a těch, kteří dodávají pro plastikářský průmysl.

Do zasněženého Lucernu si našlo cestu přes 4 000 návštěvníků a 200 vystavovatelů. Byly představeny nové produkty a řešení z nejrůznějších oblastí použití. Společnost Tool-Temp AG mohla představit novou produktovou řadu MATIC mnoha zájemcům z řad zpracovatelů plastů. Četným návštěvníkům stánku bylo předvedeno a vysvětleno, jak nová řada řídicích jednotek teploty MATIC pokrývá všechny potřeby výrobního prostředí s digitální sítí a zajišťuje dokonalou regulaci teploty. Opět bylo potěšující vidět, že budoucnost technologie regulace teploty je v průmyslu velmi dobře přijímána.

Kromě mnoha dlouholetých a známých obchodních partnerů bylo během těchto tří dnů veletrhu navázáno mnoho nových kontaktů. Osobní výměna mezi vystavovateli a návštěvníky byla vysoce ceněna na obou stranách. „Odezva zájemců z řad návštěvníků veletrhu předčila naše očekávání a povzbuzuje nás k tomu, abychom pokračovali a zintenzivnili naše kroky do budoucnosti v oblasti inovativních zařízení pro regulaci teploty a chlazení,“ říká Marco Pellegrino, obchodní ředitel.