Zařízení Tool-Temp posilují klíčové kompetence společnosti Sidrag AG

Společnost Tool-Temp AG hovořila s Eugenem Viginim, výkonným ředitelem a Luisem Gilem, vedoucím slévárny o teplotní regulaci licích nástrojů. Hovořilo se také o výzvách ve výrobním procesu a vývoji v oboru.

Společnost Sidrag AG je ve Švýcarsku známá jako zkušený dodavatel pro malé a střední série. Sídlí ve švýcarském Baaru a již mnoho let úspěšně vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku, hořčíku a zinku z jednoho zdroje. V roce 1998 byl sortiment rozšířen o mnohostranně použitelný materiál hořčík. Za tento úspěšný průkopnický počin byla společnost Sidrag AG oceněna cenou za inovaci, kterou jí udělil kanton Zug. Společnost Sidrag AG se vyznačuje vynikající kvalitou, flexibilitou, krátkými reakčními časy a dodávkami just-in-time. Kromě toho se společnost stará o kompletní implementaci řetězce přidané hodnoty pro dané komponenty.

 

Zkušený dodavatel Sidrag AG je jedním z vážených zákazníků společnosti Tool-Temp již více než 25 let. Ve slévárně tlakového lití se denně používá více než 13 temperačních jednotek. „Jsou jednoduché, bezproblémové, uživatelsky přívětivé, jednotky jsou optimálně integrovány do výrobního procesu,“ říká Luis Guil, vedoucí slévárny ve společnosti Sidrag AG.

Přístroje Tool-Temp optimalizují a stabilizují výrobní proces pro nejdůležitější průmyslová odvětví společnosti Sidrag, jako jsou lékařská technika, měřicí technika, optika, komponenty pro stavebnictví, senzorová technika, elektrotechnika a elektronika. Mimořádně pozitivní vývoj byl v posledních letech zaznamenán v oblasti lehkých konstrukcí – konkrétně v optice a lékařské technice.

Mega nebo gigacasting – výroba nadrozměrných tlakově litých dílů nabývá v automobilovém průmyslu stále většího významu, zejména při výrobě karoserií vozidel. To se však netýká společnosti Sidrag, která se specializuje na výrobu malých a středních sérií mimo vysoce konkurenční automobilový průmysl. Těžiště spočívá ve vývoji a optimalizaci klasické licí buňky. V celém procesu odlévání je zařízení propojeno s periferními zařízeními, což vede ke zvýšení automatizace. To podstatně zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a vytváří o 30 % vyšší míru nezávislosti na personálu, takže uvolněný čas lze využít jinde. Další výhodou vyššího stupně automatizace jsou konzistentnější výrobní procesy s optimalizovanými časy cyklů, méně odpadu, nízká zmetkovitost a tím i vysoký standard kvality.

TT-388/2 vybavený časovými spínači a dalšími funkcemi podle požadavků zákazníka

Společnost Sidrag AG používá velmi malé formy pro tlakové lití o rozměrech od 200 x 200 x 200 mm do 800 x 800 x 800 mm. Díly s hmotností od 3 – 4 g až do max. 3 – 4 kg. Jednotky se používají k temperování tvarových vložek, rámů forem, jader a trysek.

Výzvou a hlavní kompetencí společnosti Sidrag jsou její obrovské znalosti v oblasti odlévání a zpracování hliníku, zinku, hořčíku. Obzvláště náročná je pro společnost Sidrag výroba hořčíkových komponentů – to proto, že tavenina hořčíku s teplotou 650 °C tuhne dvakrát rychleji než hliník, a proto vyžaduje vysokou rychlost plnění. Pro dosažení stabilní regulace teploty a dobrého přenosu tepla je nezbytné mít vyšší teploty ve formě a co největší průřezy temperačních kanálů pro optimalizaci průtoku. Proto se na několika strojích pro tlakové lití používá osm dvouokruhových olejových temperačních jednotek od společnosti Tool-Temp. S různými generacemi jednotek od TT-370/2, TT-380/2 až po TT-388/2 dosahují nejvyššího výkonu při trvalých teplotách 240 až 280 °C. Výkonné a vysoce kvalitní dvouokruhové jednotky zaručují stabilní regulaci teploty a bezproblémový nepřetržitý provoz i v náročných každodenních podmínkách jaké panují zejména v oblasti tlakového lití. Zaměstnanci oceňují snadnou obsluhu jednotek a jejich použitelnost. Zařízení, která jsou na přání zákazníka vybavena časovými spínači, kromě různých dalších doplňkových funkcí zajišťují ještě větší uživatelskou přívětivost. Díky předprogramovanému autonomnímu spuštění jednotky je proces vytápění dokončen již na začátku směny.

Společnost Tool-Temp nabízí řešení na míru pro optimalizaci výrobních procesů. Speciálně pro aplikaci hořčíku ve společnosti Sidrag bylo upraveno pět řídicích jednotek teploty TT-168 E/PHE pro provoz s teplonosnými oleji. Zde jsou chlazeny pouze trysky a individuální jádra na teplotu v rozmezí 20-40 °C. Vzhledem k vysokým teplotám tání hořčíku 620 – 640 °C je k odvodu tepla zapotřebí velmi vysoký chladicí výkon.

Společnost Tool-Temp podporuje své zákazníky komplexními službami z jediného zdroje. Společnost Sidrag AG je rovněž velmi spokojena se službami, které splňují její očekávání. Zvláště důležité jsou krátké dodací lhůty jednotek, stálá dostupnost náhradních dílů s rychlým dodáním, stejně jako rychlé reakce s individuální podporou a návrhy řešení.

„Geografická poloha společnosti, vysoce kompetentní osoby, které jsou nám k dispozici, kdykoli je potřebujeme, ať už v oddělení prodeje, servisu nebo náhradních dílů, byly zásadní pro naše dlouholeté vztahy s dodavateli, které trvají dodnes. Vysoká kvalita materiálů a zkušenosti se zařízením Tool-Temp jsou bezkonkurenční,“ uzavřel Luis Gil.

Dominic Roth, oblastní manager prodeje společnosti Tool-Temp AG, v rozhovoru s Luisem Gilem, vedoucím slévárny společnosti Sidrag AG
Logo Sidrag AG