1. |
  2. Ürünler
Universal Units

60'tan fazla model arasından sıcaklık kontrol ve soğutma ünitenizi seçin

Üretim süreçleriniz için sizleri tatmin edici çözümlerimiz ve önerilerimiz var

Tool-Temp'ten gelişmiş sıcaklık kontrol üniteleri ve soğutma sistemleri

Sıcaklık kontrol ünitesi, üretim sisteminin parçası olarak, üretim ve üretim süreci için bir ortamın sıcaklık kontrolünü (ısıtma, soğutma veya tutma) üstlenen harici bir cihazdır.

Sıcaklık kontrol üniteleri kullanılan ortama göre iki gruba ayrılabilir. Su ile çalışan sıcaklık kontrol cihazları, tasarımına bağlı olarak açık tanklı yapıları ile maksimum 90°C ve basınçlı su sistemleri ise 160°C çalışma sıcaklığına sahiptir. Ortamda yağ kullanılıyorsa, maksimum 360°C çalışma sıcaklığına erişilebilir. Sıcaklık kontrol ortamına ek olarak, ısıtma ve soğutma üniteleri de soğutma sistemlerine göre iki gruba ayrılabilir. Direk ve indirek olarak soğutulan üniteler arasında bir ayrım yapılır.

Tool-Temp sıcaklık kontrol ve soğutma üniteleri ürün yelpazemizi beş gruba ayırıyoruz:

Standart ürün yelpazesine ek olarak, üretim sürecinize uygun özel tasarımlar da yapabiliyoruz.

Tüm sıcaklık kontrol ünitelerinin ortak noktası, suyu veya yağı gösterge panelinde ayarlanan sıcaklıkta ana üniteye iletmeleridir. Cihazda taşıyıcı ortam, sıcağı veya soğuğu enerji olarak aktarır. Üniteye monte edilen pompa, ortamın uygun şekilde işlendiği ünite tankına, ortamı kapalı bir devrede, geri iletir.

Isıtma fonksiyonuna ek olarak soğutma, sıcaklık kontrol ünitelerinde istenen sıcaklığın hassas bir şekilde kontrol edilebilmesinde belirleyici bir rol oynar. Sıcaklık kontrol ünitesinin amacı, belirlenen hedef sıcaklığı üretim sürecine sağlamak ve sabit tutmaktır. Belirli bir üretim süreci için genellikle tanımlanmış bir sıcaklık eğrisi (sıcaklık döngüsü) izlenir. Ünitelerin ısıtılması her zaman elektrikle kontrol edilirken, amaçlanan uygulamaya bağlı olarak su üniteleri için direk ve indirek soğutmanın iki çeşidi vardır. Ortam olarak hem su hem de yağ alabilen çok amaçlı cihazlar için yalnızca indirek soğutma versiyonu kullanılır. Soğutma suyu bir ısı eşanjörüne beslenir ve süreç ortamı indirek olarak soğutulur. Tool-Temp, ünitenin modeline bağlı olarak farklı ısı eşanjörleri kullanır. Kullanılan ısı eşanjörlerinin çoğu kendi üretimidir, tasarım ve malzeme açısından ünitelere en uygun şekilde uyarlanmıştır.