Pohled do zákulisí vývoje

V loňském roce představila společnost Tool-Temp na různých mezinárodních veletrzích produktovou řadu MATIC – inteligentní a chytré jednotky pro regulaci teploty, které splňují všechny požadavky automatizovaného výrobního prostředí.

Celý náš vývojový tým pod vedením Jonase Aspriona, technologického ředitele (CTO), odvedl vynikající práci. V tomto rozhovoru nabízíme možnost nahlédnout do zákulisí vývoje. Roger Loriol a GianAdrea Müller jsou dva z našich kreativních mozků, kteří stojí za produktovou řadou MATIC. Hovoří o technických výzvách a procesu vývoje produktové řady MATIC a dávají nahlédnout do obětavé práce našich vývojových pracovníků, kteří den co den pracují na tom, aby z technologie regulace teploty dostali to nejlepší.

Roger Loriol je od roku 2022 zodpovědný za vývoj uživatelského rozhraní (UI) nové řady MATIC a intenzivně se podílí také na uživatelském prostředí (UX). Kromě samotného programování se stará také o koncepci ovládání, která za ním stojí.

Od svého nástupu do společnosti se GianAndrea Müller věnuje řízení temperačních jednotek. To zahrnuje základní fyzikální znalosti o fungování všech typů zařízení. To je základem pro vývoj provozní logiky a řídicích algoritmů pro novou řadu MATIC a vlastní implementaci na řídicí jednotce IRIS.

Co přesně je uživatelské rozhraní (UI) a uživatelský zážitek (UX)? Jak ovlivňují použitelnost zařízení?
Roger Loriol: UI znamená „uživatelské rozhraní“. Uživatelské rozhraní je rozhraní, jehož prostřednictvím uživatel komunikuje se strojem nebo webovou stránkou. V případě našich strojů to dříve byly celé dveře skříně s ovladačem a všemi spínači a kontrolkami. Nyní je k dispozici dotyková obrazovka, pomocí které lze ovládat všechny funkce stroje. UX lze přeložit jako „uživatelský zážitek“. UX označuje souhrn dojmů, které má uživatel při interakci s produktem. Uživatelské rozhraní přitom hraje zásadní roli. Cílem designu UX je, aby byl uživatelský zážitek co nejvlídnější, nejefektivnější a nejuspokojivější.

Na ovládání našich jednotek jsme vždy obdrželi pozitivní zpětnou vazbu – je jednoduché a přímočaré. Chtěli jsme, aby tomu tak bylo i v případě nového řízení IRIS řady MATIC. Proto jsme se při vývoji uživatelského rozhraní vždy zaměřili na jednoduché a intuitivní ovládání, abychom vytvořili pozitivní UX.

Jak probíhal proces vývoje uživatelského rozhraní?
Roger Loriol: Začali jsme rozhovory s některými dlouholetými zákazníky. Rozhovory odhalily zajímavé příležitosti k vyplnění mezer ve stávajících funkcích. Zákazníci na tuto zkušenost reagovali velmi pozitivně.

Druhým krokem byl vývoj základů nového uživatelského rozhraní. Vzniklo tak mnoho nápadů, jak usnadnit používání pokročilých funkcí jednotek MATIC a nového řízení.

Jak byla testována uživatelská přívětivost/použitelnost uživatelského rozhraní?
Roger Loriol: Po dokončení fáze návrhu jsme představili počáteční verzi uživatelského rozhraní různým testovacím uživatelům a jejich cennou zpětnou vazbu jsme zapracovali do dalšího vývoje. Ve spolupráci s vedením jsme tak učinili také online formou s našimi pobočkami. V neposlední řadě byla demoverze uživatelského rozhraní prezentována také našim zákazníkům na různých veletrzích.

Dva příklady uživatelského rozhraní nového řízení.

 

V čem je nový regulátor IRIS jiný?
GianAndrea Müller: Hlavní rozdíl spočívá v centralizované inteligenci. To znamená, že všechny informace ze senzorů proudí společně a jsou kombinovány. Frekvenční měnič standardně instalovaný v modelech MATIC je také plně integrován do našeho řídicího systému. To nám umožňuje nepřetržitě monitorovat a lépe řídit spotřebič. Vzhledem k tomu, že celá řídicí jednotka je modulární konstrukce a má rezervy ve výpočetním výkonu, jsme připraveni na všechny nové požadavky, které se mohou v budoucnu objevit.

 

Co bylo zapotřebí k dosažení tohoto cíle?
GianAndrea Müller: Na straně řídicí techniky jsme nejprve potřebovali jasně porozumět našim zařízením. Za tímto účelem jsem z našich elektrických schémat odvodil současnou provozní logiku, vytvořil fluidní schémata pro všechna zařízení řady MATIC a definoval komplexní měřicí matici, kterou jsme mohli realizovat s aktivní podporou Jonase Aspriona (CTO) a výroby. Tato data z měření a fyzikální korelace jsme použili k vytvoření matematického simulačního modelu našich přístrojů a potenciálních spotřebičů. Toto „digitální dvojče“ nám nyní umožňuje testovat různé provozní podmínky během několika sekund, což by jinak s testovací sestavou trvalo dny a týdny.

Roger Loriol a GianAndrea Müller při brainstormingu

GianAndrea a Jonas Meier před prvním testovacím zařízením pro MATIC