Udržitelnost

V době, kdy udržitelnost nabývá celosvětově na významu, si společnost Tool-Temp AG uvědomuje svou odpovědnost za boj proti globálnímu oteplování.

Společnost Tool-Temp AG podporuje celosvětové úsilí o snížení emisí CO₂ prostřednictvím inovativních a interně vyvinutých řešení pro úsporu energie v oblasti technologie regulace teploty. Výrobní podniky, které vyžadují nepřetržitou regulaci teploty pro své výrobní procesy, pomáhají snižovat emise skleníkových plynů používáním těchto energeticky úsporných temperačních jednotek.

Díky celosvětové síti poboček a prodejních partnerů zajišťuje společnost dostupnost svých řešení pro regulaci teploty po celém světě. Tato rozsáhlá přítomnost umožňuje společnosti Tool-Temp AG nabízet včasná a účinná řešení bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Ve světě, který se vyznačuje industrializací a inovacemi, se společnost Tool-Temp AG prosadila jako spolehlivý a na budoucnost orientovaný výrobce řešení pro temperaci a chlazení. S historií sahající až do roku 1973 se společnost neustále vyvíjí, aby vyhověla dynamickým požadavkům výrobního průmyslu.