EJOT Schweiz AG pro nejvyšší nároky na kvalitu se zařízeními Tool-Temp

Specialista na spojovací techniku a plastové výlisky nabízí široký sortiment inovativních spojovacích prvků a vstřikovaných plastových dílů, které jsou používány jak v průmyslu, tak ve stavebnictví. V oblasti spojovací techniky jsou převážně vyráběny samojící šrouby pro plastové a kovové materiály a v sortimentu stavebnictví je doplněn kompletním programem pro upevňování vnějšího pláště budov naším sortimentem produktů. Společnost EJOT, která má nyní již 102-letou historii, s hlavní sídlem v Bad Berleburgu / Německu, dodává zejména zákazníkům z automobilového průmyslu a jeho dodavatelům, elektrotechnického a elektronického průmyslu stejně jako stavebnictví. S více než 4 500 zaměstnanci ve 36 zemích EJOT zajišťuje, že jeho zákazníci dostanou nejvyšší kvalitou podle svých požadavků. Aby bylo možné vyhovět těmto velmi vysokým nárokům na kvalitu, společnost EJOT Schweiz AG mimo jiné spoléhá na zařízení od Tool-Tempu.

1. Jak EJOT zvládá současné trendy v ekonomice, technologii a společnosti, zejména s ohledem na projekt "EJOT 2025"?

Důležitými prvky strategie EJOT jsou zvýšená orientace našeho podnikání na globální úrovni a digitalizace. Budeme zvyšovat naše aktivity jak v americkém, tak ve východním ekonomickém prostoru. Celosvětově vyměňujeme postupy se svými kolegy, abychom podporovali standardizaci, růst a ziskovost. Kromě operační integrace se zaměřujeme také na kulturní aspekty a pracujeme na tom, abychom získali maximální užitek z jedinečných silných stránek.

3. Jak se v posledních letech vyvíjel sortiment produktů od EJOT?

Aktuálními tématickými okruhy jsou kombinace nových produktů s ohledem na jejich recyklovatelnost a použití recyklovaných surovin. Kromě virtuálního návrhu produktů a procesů, vysoké míry automatizace a zvýšení energetické účinnosti jsou v centru pozornosti co nejuzavřenější materiálový oběh, důsledné snižování množství odpadu a používání udržitelných energetických zdrojů.

 

4. Jaký je význam přesného řízení teploty pro zajištění kvality vašich produktů?

Pro zajištění nejvyšší kvality a spolehlivosti procesu je nezbytné řízení a monitorování všech systémových parametrů. Zařízení od Tool-Temp nám pomáhají splnit vysoké nároky na kvalitu našich zákazníků. Přesné řízení teploty je například velmi důležité v technologii tenkostěnného vstřikování.

Zdroj: Dünnwandtechnik der EJOT Schweiz AG

4. Jak zařízení od Tool-Temp zjednodušují váš výrobní proces?

Při výrobě přesných a kvalitních plastových vstřikovaných dílů je přesné řízení teploty ve formách nezbytné. Zde se u EJOT Schweiz AG využívají také temperační jednotky od Tool-Tempu. Jejich přesné řízení teploty a uživatelsky přívětivé ovládání umožňuje plynulý a kvalitní výrobní proces. Díky jejich spolehlivosti a efektivitě zajišťují, že naše výrobní linky běží nepřetržitě a bez problémů.

 

5. Existují určité časy nebo fáze, ve kterých jsou zařízení od Tool-Temp zvláště důležitá pro plynulý provoz?

Při výrobě našich kvalitních výrobků spoléháme jak na temperační, tak na chladící jednotky od Tool-Tempu. Díky jejich vysoké efektivitě, spolehlivosti a přesnému řízení teploty podporují plynulý průběh výrobních procesů a přispívají k zajištění přesné a reprodukovatelné kvality výrobků.

 

6. Je něco, co byste rádi ještě doplnili o svých zkušenostech s temperačními a chladícími jednotkami od Tool-Temp?

Výběr lokálních dodavatelů je pro nás zvlášť důležitý. Lokální blízkost s krátkými reakčními časy a velmi dobrá partnerství na vysoké technické úrovni přinášejí přidanou hodnotu a jsou nezanedbatelnou konkurenční výhodou, kterou nelze podceňovat. To je také vysoce ceněno našimi zákazníky a v konečném důsledku směřující k dlouhodobým obchodním vztahům.

Chladící jednotka Tool-Temp TT-14'500 H