1. |
 2. Ürünler
 3. |
 4. Soğutma ve Chiller üniteleri

-25 °C ile +40 °C çalışma sıcaklığı aralığında,5 - 300 kW soğutma kapasiteli soğutma üniteleri

Soğutma suyunun hazırlanması işletme maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğundan, herhangi bir üretim tesisi için enerji tüketimini azaltan bir soğutma suyu temini şarttır. Soğutma suyu tüketimi önemli bir enerji maliyeti teşkil eder. Daha da önemlisi, soğutma sisteminin optimum şekilde tasarlanmış olmasıdır. Tool-Temp’in endüstriyel su soğutucuları, üretim sistemleri için enerji tasarruflu soğutma suyu tedarikini garanti eder.

TT-5.500 E

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ila +40°C
 • +45°C'ye kadar ortam sıcaklığı
 • Isıtma kapasitesi 5 kW
 • Soğutma kapasitesi 5 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 60 l/dk;
  maks. 4.0 bar
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Su ortamı

Giriş seviyesi soğutma ünitesi

TT-14.500 H

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ile +40°C arası
 • +45°'ye kadar ortam sıcaklığı C
 • Isıtma kapasitesi 6 kW
 • Soğutma kapasitesi 14 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 75 l/min;
  max. 8.5 bar
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Sulu ortam

Su soğutmalı versiyonu mevcuttur

TT-28.500

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ila +40°C
 • +45°'ye kadar ortam sıcaklığı C
 • Isıtma kapasitesi 9 kW
 • Soğutma kapasitesi 28 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 145 l/dk;
  maks. 5 bar
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Sulu ortam

Aşağıdaki versiyonlar mevcuttur: su soğutmalı, tanksız

TT-29.800 WK

 • Sıcaklık aralığı
  -25°C ila +25°C
 • +45°C'ye kadar ortam sıcaklığı
 • Soğutma kapasitesi 54 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 140 l/dk;
  maks. 4.8 bar
 • Soğutma maddesi R-404a
 • Sulu ortam

Glikollü sulu düşük çalışma sıcaklıkları için su soğutmalı sistem

TT-54.500

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ile +40°C
 • +45°C’ye kadar ortam sıcaklığı
 • Isıtma kapasitesi 12 kW
 • Soğutma kapasitesi 54 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 225 l/dk;
  maks. 5.5 bar
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Sulu ortam

Mevcut versiyonlar: su soğutmalı, tanksız

TT-108.000

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ile +40°C
 • +45°C’ye kadar ortam sıcaklığı
 • Soğutma kapasitesi 108 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 100 / 200 l/dk;
  maks. 6 / 4 bar
 • Dahili devre
  yaklaşık 200 l/dk
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Sulu ortam

Mevcut versiyonlar : su soğutmalı, tanksız

TT-216.000

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ile +40°C
 • +45°C’ye kadar ortam sıcaklığı
 • Soğutma kapasitesi 216 kW nominal
 • Pompa kapasitesi 200 / 400 l/dk;
  maks. 5 / 3.5 bar 
 • Dahili devre
  yaklaşık 500 l/dk
 • Soğutma maddesi R-134a
 • Sulu ortam

 

Mevcut versiyonlar: su soğutmalı, tanksız

TT-300.000

 • Sıcaklık aralığı
  +10°C ile +15°C
 • Soğutma kapasitesi 300 kW nominal
 • Dahili devre yaklaşık 600 l/dk
 • Sulu ortam

Son derece güçlü su soğutma kulesi

Ürün yelpazesine genel bakış -soğutma üniteleri

Tool-Temp'ten soğutma üniteleri - optimum şekilde tasarlanmış - performans aralığı 5 - 300 kW soğutma kapasiteli

Soğutma suyunun hazırlanması işletme maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğundan, herhangi bir üretim tesisi için enerji tüketimini azaltan soğutma suyu temini şarttır. Soğutma suyu tüketimi önemli bir enerji maliyeti teşkil eder. Daha da önemlisi, soğutma sisteminin optimum şekilde tasarlanmış olmasıdır. Tool-Temp’in endüstriyel su soğutucuları, üretim sistemleri için enerji tasarruflu soğutma suyu tedarikini garanti eder. Tool-Temp su soğutma ünitelerinin geniş yelpazesi, büyük sabit sistemlerin yanı sıra tekerlekli kompakt, mobil soğutma ünitelerini içerir. Tool-Temp, hava soğutmalı ve su soğutmalı üniteleri birbirinden ayırır. Dolaşımdaki gazdan ısı enerjisini uzaklaştırmak için ortamdaki havayı bir kondansatör vasıtasıyla itmek için bir havalandırma sistemi kullanan modeller mevcuttur. Su soğutmalı soğutma üniteleri yelpazesi, ünite ve ısı eşanjöründe dolaşan soğutma suyu gerektirir. Tool-Temp, soğutma sistemleri içinde farklı modelleri yanı sıra, su depolu veya deposuz üniteler sağlar.

Tool-Temp’in endüstriyel soğutma makineleri dört kategoriye ayrılabilir :

 • Hava soğutmalı, tanklı endüstriyel soğutma üniteleri
 • Hava soğutmalı, tanksız endüstriyel soğutma üniteleri
 • Su soğutmalı, tanklı endüstriyel soğutma üniteleri
 • Su soğutmalı, tanksız endüstriyel soğutma üniteleri

10 °C ila 45 °C su sirkülasyon sıcaklığı aralığında çalışan tüm üniteler, CFC içermeyen soğutucu R-134a kullanır. -30 °C’ye kadar düşük sıcaklık aralığında, gazlı soğutucu R-404a kullanılır. Bu soğutucu akışkanların kullanılması, soğutma devresindeki basınç oranlarını, karşılaştırılabilir diğer soğutma ortamlarına göre önemli ölçüde daha düşük tutar. Büyük kondansatörler ve kompresörlerle birlikte, 45 °C ve daha yüksek ortam sıcaklıklarında bile kararlı çalışma elde edilebilir.

Tüm soğutma üniteleri termodinamik çevrime dayalıdır. Kompresörün alçak basınç odasındaki gazın 3-4 bar basınçtan 15-20 bar basınca kadar sıkıştırılması soğutucu akışkanı 80-90 °C’ye kadar ısıtır. Bu gaz halinde, soğutucu akışkan kondansatöre dolar. Orada soğuyarak gazdan sıvıya dönüşüyor. Soğutucunun beraberinde taşıdığı ısı enerjisi, kullanılan ortama, havaya veya suya verilir. Yoğunlaşarak tekrar sıvıya dönüşmesine rağmen, soğutucu hala yüksek basınç altındadır. Gaz bir kollektörde depolanır. Böylece, kompresörü sık çalıştırma zorunluluğu azaltılabilir. Tool-Temp ünitelerinde kullanılan kollektörler de bakım gerektiğinde sistemdeki tüm gazı tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hızlı ve kolay bakım ilkesi, tüm Tool-Temp ürünlerinin geliştirilmesinde temel bir kavramdır. Kontrolör soğutmayı başlattığında solenoid valf açılır ve gaz genleşme valfine akar. Soğutucu akışkan genleşme valfinde genleşir. Basıncın düştüğü ve sıvıdan gaza bir hal değişiminin meydana gelir. Bu durum değişikliği, soğutucu akışkanın sıcaklığını hızla düşürür. Soğuk durumda, ısının sirkülasyon suyundan soğutucuya aktarıldığı bir ısı eşanjörüne beslenir. Düşük basınç altında gaz halindeki soğutucu, sıkıştırıldığı kompresöre tekrar girerek devreyi tamamlar.

Çalışma prensibi, termodinamik döngüye karşılık gelir. Bu serideki üniteler, soğuk hava deposu görevi gören entegre bir su deposuna sahiptir. Kondansatördeki ısı değişimi çevredeki hava kullanılarak gerçekleşir. Fanlar, kondenser aracılığıyla çevredeki ortamdan hava üfler. Kondenserin içinde sıvı soğutucu soğur ve gaza dönüşür.

Bu serideki tüm ünitelerde suyu dahili tanktan alıp soğutma ihtiyacı olan sisteme ileten sirkülasyon pompası bulunur. Nominal soğutma kapasitesi 100 kW’ın üzerinde olan ünitelerde, proses suyunu tank ve soğutma plakalı ısı eşanjörü arasında dolaştıran özel bir pompa vardır. Böylece, proses sistemine düşük akış hızlarında bile maksimum soğutma kapasitesinin elde edilmesini sağlanır. Diğer bir avantaj, proses sistemine akış olmasa bile tankın hedef sıcaklığa soğutulabilmesidir. Bu nedenle, tankı soğuk tampon rezervuarı olarak kullanarak aralıklı şok soğutma elde etmek mümkündür.

Tool-Temp’in soğutma üniteleri, 45 °C’ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışabilir. CFC içermeyen soğutucu akışkan R-134a, yüksek ortam sıcaklıklarında bile garantili sorunsuz çalışma sağlar.

Tanksız endüstriyel soğutma üniteleri de termodinamik çevrimi kullanarak çalışır. Soğuk hava deposu görevi gören su deposu olmayan ünitelerin harici bir su deposuna bağlanması gerekir. Harici bir tank kullanmak, operatörün belirli bir boyutla sınırlı olmadığı anlamına gelir. Soğutma ünitesinin yeterli soğutma kapasitesine sahip olması koşuluyla, tank herhangi bir boyutta olabilir. Bu tip tüm cihazlarda, proses suyunu bu harici tanktan alan, onu soğutma gerektiren sisteme taşımadan önce dahili plakalı ısı eşanjöründen (soğutucu) geçiren bir sirkülasyon pompası bulunur.

Kondansatördeki ısı değişimi çevredeki hava kullanılarak gerçekleşir. Fanlar, kondenser aracılığıyla çevredeki ortamdan hava üfler. Kondenserin içinde sıvı soğutucu soğur ve gaza dönüşür. Tool-Temp’in soğutma üniteleri, 45 °C’ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışabilir. CFC içermeyen soğutucu akışkan R-134a, yüksek ortam sıcaklıklarında bile sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Çalışma prensibi, termodinamik döngü açıklamasına karşılık gelir. Bu serideki ünitelerde, soğuk hava deposu görevi gören entegre bir su deposu bulunur. Su soğutmalı soğutma ünitelerinin, soğutma suyu bağlantı vardır. İdeal olarak, soğutma kulesinden gelen proses suyudur. Kondenserdeki su aracılığı ile ısı alışverişi yapılır. Soğutma suyu, içinde sıcak sıvı soğutucunun soğuduğu ve gaza dönüştüğü kondenserden geçer. Serideki tüm ünitelerde suyu dahili tanktan alıp soğutma ihtiyacı olan sisteme ileten sirkülasyon pompası bulunur. Nominal soğutma kapasitesi 100 kW’ın üzerinde olan ünitelerde ayrıca proses suyunu tank ve soğutma plakalı ısı eşanjörü arasında dolaştıran özel bir pompa bulunur. Pompa, proses sistemine düşük akış hızlarında bile maksimum soğutma kapasitesinin elde edilmesini sağlar. Diğer bir avantaj ise, proses sistemine akış olmasa bile tankın hedef sıcaklığa soğutulabilmesidir. Bu nedenle, tankı soğuk tampon rezervuarı olarak kullanarak aralıklı şok soğutma elde etmek mümkündür.

Çalışma prensibi, açıklanan termodinamik döngüye karşılık gelir. Su soğutmalı soğutma üniteleri, soğutma suyu için bir bağlantıya sahiptir. İdeal olarak bu, bir soğutma kulesinden gelen proses suyu olacaktır. Kondenserdeki su vasıtasıyla ısı alışverişi yapılır. Soğutma suyu, içinde sıcak sıvı soğutucunun soğuduğu ve gaza dönüştüğü kondenserden geçer. Soğuk hava deposu görevi gören su deposu olmayan ünitelerin harici bir su deposuna bağlanması gerekir. Harici bir tank kullanmak, operatörün belirli bir boyutla sınırlı olmadığı anlamına gelir. Soğutma ünitesinin yeterli soğutma kapasitesine sahip olması koşuluyla, tank herhangi bir boyutta olabilir. Bu tip tüm cihazlarda, proses suyunu bu harici tanktan alan, onu soğutma gerektiren sisteme taşımadan önce dahili plakalı ısı eşanjöründen (soğutucu) geçiren bir sirkülasyon pompası bulunur.

Basmalı butonlar, kontaktörler, pompa motoru için termik röleler, devre kesiciler ve ayrıca sıcaklık kontrol cihazı gibi denetleme ve otomatik izleme için gerekli tüm elemanlar ünitenin anahtar kutusuna yerleştirilmiştir. Sıcaklık kontrolü, ısıtma-nötr-soğutma ayarlarına sahip bir PID kontrolörü kullanır. Elektronikler, ısıtma ve soğutma sinyallerinin aynı anda etkinleştirilemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu, denetleyiciyi son derece enerji verimli hale getirir. Yarı iletken kontaktörler kullanıldığında, korunan bileşende (örn. ısıtıcı) aşırı yük veya kısa devre olması durumunda otomatik güvenlik cihazları ve/veya sigortalar güç beslemesini keser.

Tool-Temp’in endüstriyel soğutma üniteleri, en zorlu koşullara dayanabilen sağlam tasarımları ile dikkat çekiyor. İstisnasız su ile temas edecek her noktada paslanmaz çelik kullanılmaktadır. 54 kW’a kadar soğutma gücüne sahip tüm üniteler entegre ısıtma elemanlarına sahiptir, böylece proses başlatılırken gerekli sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşılır. Bu özellik, plastik enjeksiyon kalıplama ile ilişkili ilk kayıpları en aza indirmeyi başarır.

Endüstriyel soğutma ünitelerinin uygulamaları çok çeşitlidir. Kompakt ve mobil tasarım sayesinde, üniteler ihtiyaç duyulan her yere kolayca taşınabilir. Üniteler, büyük tesislerdeki motorların yanı sıra takım tezgahlarının soğutulması, su banyoları ve ekstrüzyon sistemleri için kullanılır.