Zásady ochrany soukromí

Se všemi údaji bude nakládáno důvěrně. Naše postupy ochrany údajů jsou v souladu s federálním zákonem o ochraně údajů (BDSG) a základním nařízením o ochraně údajů (DSGVO). Níže vás informujeme o podrobnostech týkajících se ochrany osobních údajů:

Odpovědná osoba z hlediska DSGVO a BDSG

Tool-Temp AG

Industriestrasse 30, 8583 Sulgen, Švýcarsko

Tel.: 0041 (0)71 644 77 77

E-mail: info@tool-temp.ch

1.0 Důvody shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli zajistit příjemný zážitek s našimi webovými stránkami a nabízet vám ty nejlepší možné služby díky pohodlnému přístupu k nim.

2.0 Jaké údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme?

2.1        Návštěva našich webových stránek
Když navštívíte naše webové stránky, naše servery automaticky shromažďují informace obecné povahy, zejména za účelem navázání spojení, funkčnosti a zabezpečení systému. Mezi tyto informace patří typ použitého prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, údaje o připojení použitého počítače (IP adresa), webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, stránky, které navštěvujete na našich webových stránkách a datum a dobu trvání vaší návštěvy. Z těchto údajů není možné z důvodu pseudonymizace vyvozovat závěry o konkrétních osobách. Tyto údaje nejsou slučovány s jinými datovými zdroji.

2.2        Kontaktní formulář
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme shromažďovat osobní údaje. To, které údaje jsou v jednotlivých případech shromažďovány, lze zjistit z kontaktního formuláře. Údaje budou uloženy, aby bylo možné váš požadavek zpracovat. Veškeré informace jsou dobrovolné. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení DSGVO, pokud nás kontaktujete v rámci uzavření smlouvy. Dále je v našem oprávněném zájmu odpovídat na vaše dotazy, takže v tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO.

2.3        Zpracování údajů za účelem zpracování objednávek
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, pokud nám je poskytnete při uzavření smlouvy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení DSGVO. To, které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Smazání je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na obecnou kontaktní adresu společnosti Tool-Temp AG. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme za účelem zpracování smlouvy mezi vámi a námi. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašich zákaznických údajů budou vaše údaje zablokovány s ohledem na daňové a obchodněprávní lhůty uchovávání a po uplynutí těchto lhůt smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme zákonem povolené další použití údajů, o čemž vás informujeme podle tohoto nařízení o ochraně údajů.

3.0 Integrace videí YouTube

Integrovali jsme do nabídky našich webových stránek videa YouTube, která jsou uložena na adrese https://www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z webových stránek. Všechna videa jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, což znamená, že pokud videa nepřehrajete, nebudou na YouTube přenesena žádné údaje o vás jako uživateli. Následující údaje se přenesou pouze při přehrávání videí. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv. Návštěvou webových stránek obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Bude přenesena IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, množství přenesených dat, webová stránka, ze které přijde požadavek, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. To se děje bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil spojen s YouTube, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávkově orientovaného návrhu svých webových stránek. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy přizpůsobené vašim potřebám a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž za účelem uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů službou YouTube naleznete v zásadách ochrany soukromí. Tam najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právním základem pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO.

4.0 Integrace Map Google

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Map Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webu a zajišťuje pohodlné používání mapových funkcí. Návštěvou webových stránek obdrží společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho se přenáší také IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl mezi časovým pásmem a greenwichským středním časem (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, množství přenesených dat, webová stránka ze které požadavek přichází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. To se děje bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu na Google, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je podle potřeb pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž za účelem uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně soukromí. Tam najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právním základem pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO.

5.0 Výmaz

Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel, pro který byly uloženy, nebo požádáte o jejich vymazání. Údaje budou vymazány také v případě, že uplyne doba uložení předepsaná výše uvedenou normou, pokud nebude nutné pokračovat ve vedení údajů za účelem uzavření nebo plnění smlouvy nebo pokud jste k tomu nedali svůj souhlas.

6.0 Soubory cookies

Soubory cookies se používají k vylepšení používání webových stránek a preferencí návštěvníků webových stránek. To například znamená, že se vaše údaje uloží, když vyberete jazyk. Cookies jsou textové soubory, které se vytvářejí na vašem pevném disku, aby umožnily identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky.

Ukládání souborů cookies na váš pevný disk můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Již nastavené soubory cookies lze kdykoli smazat. Informace o tom, jak smazat soubory cookies nebo zabránit jejich ukládání, naleznete v pokynech příslušného prohlížeče. Pokud soubory cookies nepřijmete, může to vést k omezení používání naší internetové nabídky.

Právním základem pro zpracování souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO.

7.0 Zabezpečení údajů

Své webové stránky a další systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. V závislosti na použitém prohlížeči jsou data přenášena pomocí 128bitového až 256bitového šifrování SSL. Přes pravidelné kontroly a neustálé zlepšování našich bezpečnostních opatření není možná úplná ochrana před všemi nebezpečími.

8.0 Použití nástroje Google Analytics pro webovou analýzu

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (www.google.de). Služba Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované soubory cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Na tomto webu je aktivní anonymizace IP. Jménem provozovatele tohoto webu bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení používání webu z vaší strany, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webu v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics se nekombinuje s jinými údaji od společnosti Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale uvědomte si, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto webových stránek.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookies a souvisejících s tím, jak používáte webové stránky (včetně vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Případně můžete pro zásuvný modul prohlížeče použít tento

ODKAZ
klikněte na tlačítko „Set opt-out cookie“, abyste zabránili službě Google Analytics ve shromažďování údajů na této webové stránce i do budoucna. Na vašem koncovém zařízení se uloží opt-out soubor cookie. Pokud smažete soubory cookies, musíte na odkaz kliknout znovu. Podmínky použití a informace o ochraně údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

9.0 Konverze přes Google Adwords

Využíváme nabídky služby Google Adwords poskytovatele Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, abychom upozornili na naši atraktivní nabídku prostřednictvím reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Pokud jde o údaje reklamních kampaní, jsme schopni určit úspěšnost jednotlivých reklamních akcí. Snažíme se tak zobrazovat reklamu, která vás zajímá, zvýšit přitažlivost našich webových stránek pro vás a dosáhnout spravedlivé kalkulace nákladů na reklamu.

Tyto reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. K tomuto účelu používáme soubory cookies reklamního serveru, jejichž pomocí lze měřit určité parametry úspěšnosti, jako je počet zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, služba Google Adwords uloží soubor cookie do vašeho počítače. Platnost těchto souborů cookies obvykle vyprší po 30 dnech a jejich účelem není vaší osobní identifikace. Jako analytické hodnoty pro tento soubor cookie se obvykle ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno použití (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zhlédnutí) a informace o odhlášení (které ukazuje, že si uživatel již nepřeje být kontaktován).

Díky těmto souborům cookies rozpozná společnost Google váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určitou stránku webech stránek klienta AdWords a nevypršela platnost souboru cookie uloženého v jeho počítači, Google a klient rozpoznají, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. S každým klientem AdWords je spojen jiný soubor cookie. V důsledku toho nelze soubory cookies prostřednictvím webových stránek klientů Adwords sledovat. My sami v rámci uvedených výše reklamních akcí neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto hodnocení poznáme, která z použitých reklamních akcí jsou zvláště účinná. Z používání reklamního materiálu nezískáváme žádné další údaje, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás informujeme na základě našich vlastních znalostí: prostřednictvím integrace konverzí přes AdWords obdrží společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Google, může Google návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste registrováni u Google nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím přizpůsobením softwaru vašeho prohlížeče, zejména potlačením souborů cookies třetích stran, abyste nedostávali reklamy třetích stran; b) deaktivací souborů cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google. de/settings/ads, toto nastavení se smaže, když vymažete soubory cookies; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, toto nastavení se smaže, když vymažete soubory cookies; d) trvalým vypnutím ve vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome přes odkaz http://www.google.com/settings/ads/plugin. Rádi bychom upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této nabídky.

(6) Právním základem pro zpracovávání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení DS-GVO. Další informace o ochraně údajů společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Případně můžete navštívit webové stránky Iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Společnost Google podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10.0 Remarketing přes Google Ad

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu přes Google Ads, jejímž prostřednictvím inzerujeme tyto stránky ve výsledcích vyhledávání Google a také na webech třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Za tímto účelem nastaví Google v prohlížeči vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky povolí zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu o optimální marketing našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO.

Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste udělili společnosti Google souhlas s tím, že vaše historie procházení internetu a aplikací bude společností Google propojena s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které si prohlížíte na webu. V takovém případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Google, použije Google vaše údaje spolu s daty Google Analytics k vytvoření a vymezení seznamů cílových skupin pro remarketing napříč různými zařízeními. Proto jsou vaše osobní údaje společností Google dočasně propojeny s údaji Google Analytics, aby bylo možné vytvořit cílové skupiny.

Nastavení souborů cookies pro reklamní preference můžete trvale vypnout stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Případně se můžete informovat na nastavení souborů cookies a upravit jejich nastavení u Aliance pro digitální reklamu na adrese www.aboutads.info. A konečně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení souborů cookies informováni a mohli se individuálně rozhodnout, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně přijímání souborů cookies vyloučíte. Pokud nebudou soubory cookies akceptovány, může být omezena funkce našich webových stránek.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle americko-evropské dohody o ochraně dat – „ochranný štít“ – která zaručuje dodržování úrovně ochrany dat platné v EU. Další informace a předpisy o ochraně údajů týkající se reklamy a společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11.0 Google AdSense

Správce údajů integroval do těchto webových stránek službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na stránky třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazené na stránkách třetích stran podle obsahu příslušných stránek třetích stran. Tato služba umožňuje zájmově orientované cílení na uživatele internetu na základě vygenerovaných individuálních uživatelských profilů.

Provozovatelem služby Google AdSense je společnost Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdSense je integrovat reklamy do našich webových stránek. Google AdSense uloží soubor cookie do informačního systému dotyčné osoby. Soubory cookies již byly vysvětleny výše. Nastavením souboru cookie je společnost Alphabet Inc. schopna analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když správce údajů vstoupí na jednotlivou stránku tohoto webu, jenž je provozován správcem údajů a na kterém je integrována služba Google AdSense, je internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou službou Google AdSense, aby přenesl údaje na společnost Alphabet Inc. pro účely online reklamy a účtování provizí. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Alphabet Inc. osobní údaje, jako je IP adresa dotčené osoby, které využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a počtu kliknutí a následně k fakturaci provizí.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit umístění souborů cookies našimi webovými stránkami, jak je popsáno výše, pomocí příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tak trvale vznést námitku proti nastavování souborů cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v informačním systému dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. kdykoli smazat přes internetový prohlížeč nebo jiné softwarové programy.

Google AdSense také používá takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do internetových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a jeho analýzu za účelem statistického vyhodnocení. Díky vloženému pixelovému kódu společnost Alphabet Inc. rozpozná, zda a kdy byla internetová stránka otevřena dotyčnou osobou a na které odkazy dotyčná osoba klikla. Počítání pixelů se používá mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webové stránky.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace, které zahrnují IP adresu a jsou nezbytné pro sběr a vyúčtování zobrazovaných reklam, předány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Za určitých okolností může společnost Alphabet Inc. předat tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím daného technického procesu třetím stranám.

Služba Google AdSense je podrobněji vysvětlena na tomto odkazu: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

12.0 Používání nástroje GOOGLE reCaptcha

Na našich webových stránkách používáme nástroj „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Účelem nástroje reCAPTCHA je kontrolovat, zda údaje na naše webové stránky (např. do kontaktního formuláře) vkládá člověk, nebo automatizovaný program. Za tímto účelem nástroj reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na webovou stránku. Pro účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ochranu svých webových nabídek před zneužitím ze strany automatizovaného špehování a před spamem. Další informace o nástroji Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA, a proto podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí; pro další informace navštivte odkaz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

13.0 Analýza chování při používání

Internetové nabídky na stránkách www.tool-temp.ch jsou pro marketingové účely sledovány za účelem analýzy chování uživatelů a identifikace IP adres společností. Používání této služby zahrnuje přímý přenos údajů o chování uživatele (např. IP adresa, čas přístupu, vyhledávání v prohlížeči atd.) na servery spravované poskytovatelem služby a zpřístupněné k použití výhradně na stránkách www.tool-temp.ch. Shromážděné údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám. Pokud si v budoucnu nepřejete být identifikováni, zašlete e-mail na adresu optout@permagroup.ch.

Používání technologie SalesViewer®:

Tyto webové stránky používají technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH, a to na základě oprávněných zájmů provozovatele stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Účelem ne shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

K tomu slouží kód založený na javascriptu, který umožňuje zachytit údaje související se společností a příslušné používání webových stránek. Údaje zachycené pomocí této technologie jsou jednosměrně šifrovány a nelze je dešifrovat (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webu.

Údaje uložené nástrojem Salesviewer budou vymazány, jakmile již nebudou pro zamýšlený účel zapotřebí a nebude existovat žádná právní povinnost k jejich uchovávání.

Záznam a ukládání údajů lze kdykoli do budoucna zrušit s okamžitou platností kliknutím na adresu https://www.salesviewer.com/opt-out, tím zabráníte nástroji SalesViewer® zaznamenávat vaše údaje. V takovém případě se na vašem zařízení uloží opt-out soubor cookie pro tyto webové stránky. Pokud smažete soubory cookies v prohlížeči, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

Společnost Leadinfo:

Používáme službu generování potenciálních zákazníků („leadů“) poskytovanou společností Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko, která na základě IP adres rozpoznává návštěvy společností na našich webových stránkách a zobrazuje nám související veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy společností. Kromě toho Leadinfo umisťuje dva soubory cookies pro zajištění transparentnosti ohledně toho, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, a současně nástroj zpracovává domény z poskytnutých formulářových vstupů (např. „leadinfo.com“), aby přiřadil IP adresy ke společnostem a zlepšoval své služby. Pro další informace navštivte stránky www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. V případě odhlášení nebudou vaše údaje nadále společností Leadinfo používána.

Společnost Lead Forensics:

Pro účely marketingu a optimalizace jsou využívány produkty a služby společnosti LeadForensics (http://www.leadforensics.com). Sídlo společnosti LeadForensics se nachází na adrese Communication House 26 York Street, Londýn, W1U 6PZ Spojené království. Společnost Lead Forensics zjišťuje podrobnosti o vaší organizaci, včetně telefonního čísla, webové adresy, kódu SIC a popisu společnosti. Lead Forensics zobrazuje skutečný průběh vaší návštěvy tohoto webu, včetně všech stránek, které jste navštívili a které jste si prohlíželi, a také jak dlouho jste na této stránce strávili. Údaje nebudou za žádných okolností použity k osobní identifikaci jednotlivého návštěvníka. Pokud jsou shromažďovány IP adresy, budou ihned po shromáždění anonymizovány. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Lead Forensics shromážděné informace k vyhodnocení vaší návštěvy webu.

14.0 Služba Custom Audiences společnosti Facebook (pixelová metoda)

(1) Naše webové stránky využívají také remarketingovou funkci „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. (dále jen „Facebook“) s Facebook pixelem. To umožňuje uživatelům webových stránek, aby jim byly při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které také využívají tento proces, prezentovány reklamy související s jejich zájmy („reklamy na Facebooku“). Tímto způsobem sledujeme zájem o zobrazování reklam, které vás zajímají. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení DSGVO.

(2) Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných Facebookem prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás informujeme na základě našich znalostí: prostřednictvím integrace Facebook pixelu obdrží Facebook informace o tom, že jste vyvolali příslušné webové stránky naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Facebook, může Facebook návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste na Facebooku registrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu a další identifikační prvky zjistí a uloží.

(3) Funkci Custom Audiences společnosti Facebook můžete deaktivovat zde:

Sledování webu pro sledování Facebooku na této stránce je

Jak vypnout sledování Facebook

Vezměte na vědomí, že tuto funkci musíte znovu deaktivovat, jakmile vyprázdníte soubory cookies. Přihlášení uživatelé Facebooku mohou provádět další nastavení na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) Další informace o zpracování a shromažďování údajů Facebookem zjistíte u společnosti Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud sídlíte v EU, u společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; http://www.facebook.com/policy.php

(5) Pro konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování navštivte sekci nápovědy Facebooku na adrese https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Facebook podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku, že bude dodržovat evropské právo na ochranu údajů. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

15.0 Použití zásuvných modulů LinkedIn

Na našich webových stránkách používáme technologii sledování konverzí a funkci retargetingu společnosti LinkedIn Corporation.

Díky této technologii mohou být návštěvníkům tohoto webu poskytovány personalizované reklamy na LinkedIn. Dále vzniká možnost vytvářet anonymní zprávy o účinnosti reklam a také informace o interakci s webem. Za tímto účelem je do těchto webových stránek vložena značka LinkedIn Insight, která naváže spojení se serverem LinkedIn, pokud navštívíte tyto stránky a zároveň jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn.

V zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy naleznete více informací o shromažďování a používání údajů, jakož i o možnostech a právech na ochranu svého soukromí. Pokud jste přihlášeni na stránce LinkedIn, můžete sběr údajů kdykoli deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

16.0 Písma Typekit od společnosti Adobe

Tyto webové stránky používají na základě našeho oprávněného zájmu externí písma Typekit od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limit, 4-5 Riverwalk, Citywest Business Camps, Dublin 24, Irská republika; pokud jste obyvatelem Severní Ameriky, je jejich poskytovatelem společnost Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704. Díky této službě vám můžeme na svých webových stránkách poskytovat lepší uživatelský zážitek. Je v našem zájmu zvýšit atraktivitu našich webových stránek. Právním základem pro použití této nabídky je čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f) nařízení DSGVO.

Při vyvolání našich stránek prohlížeč načte potřebná písma přímo ze serverů společnosti Adobe, aby je správně zobrazil na vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery Adobe. Proto je společnost Adobe informována, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy.

Další informace o zpracování údajů společností Adobe Fonts naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html a https://www.adobe.com/de/privacy.html; společnost Adobe podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

17.0 Písma od společnosti Google

Na základě našeho oprávněného zájmu používají tyto webové stránky externí písma od společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Díky této službě vám můžeme na svých webových stránkách poskytovat lepší uživatelský zážitek. To slouží našemu zájmu zvýšit atraktivitu našich webových stránek.

Při vyvolání našich stránek prohlížeč načte potřebná písma přímo ze serverů společnosti Google, aby je správně zobrazil na vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery Google. Proto může společnost Google vědět, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy.

Další informace o zpracování údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de; společnost Google podléhá štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

18.0 Aplikace

Také shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje od uchazečů za účelem zpracování žádostí při našem náborovém procesu. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí vždy v případě, kdy nám uchazeč předloží podklady žádosti elektronicky, tedy e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře implementovaného na našich webových stránkách. Pokud s uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud však mezi námi a uchazečem nedojde k uzavření pracovní smlouvy, budou podklady žádosti čtyři měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí smazány, pokud s vymazáním nebudou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy odpovědné osoby. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je např. důkazní povinnost v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG). Rádi bychom všechny uchazeče hodnotili pouze na základě jejich kvalifikace, a proto žádáme, pokud to bude možné, o vynechání následujících informací z žádosti: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro jednoznačnou identifikaci jednotlivce, údaje o zdravotním stavu a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

19.0 Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu nařízení DSGVO a máte ve vztahu k odpovědné osobě následující práva:

19.1      Právo na přístup k informacím

Od správce údajů můžete požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme.

V případě takového zpracování můžete od správce údajů požadovat následující informace:

 • účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;
 • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, není-li možné uvést konkrétní podrobnosti, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existenci práva na odvolání k dozorovému orgánu;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, když osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů.

19.2      Právo opravy
Máte právo požádat správce údajů o opravu a/nebo doplnění jakýchkoli zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí opravu neprodleně provést.

19.3      Právo na omezení zpracování
Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 • pokud rozporujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje odpovědné osobě ověřit přesnost osobních údajů;
 • pokud je zpracování protiprávní a vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a požadujete místo toho omezení použití osobních údajů;
 • správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy pro účely výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení DSGVO a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody uváděné správcem převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů, které se vás týkají, mohou být tyto údaje, s výjimkou uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete o tom správcem informováni, než bude omezení zrušeno.

19.4      Právo na zrušení
Povinnost výmazu
Můžete požádat správce, aby bezodkladně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje bezodkladně vymazat, pokud je naplněn některý z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, z něhož zpracování vycházelo podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení DPA a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení DSGVO a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení DSGVO.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.
 • Smazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení DPA.

Informace o třetích stranách
Pokud správce údajů zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 nařízení DPA, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů.

Výjimky
Právo na zrušení neplatí, pokud je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 • ke splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle unijního nebo vnitrostátního práva, jemuž správce podléhá, nebo k realizaci úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení DSGVO;
 • pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků.

19.5      Právo na informování
Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato osoba povinna informovat o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování všechny příjemce, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.

19.6      Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo na to, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by do toho zasahoval správce, kterému byly osobní údaje předány, za předpokladu, že

 • je zpracování založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DSGVO nebo čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení DSGVO nebo na smlouvě dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení DSGVO, a
 • se zpracování provádí automatizovanými postupy.

Při výkonu tohoto práva máte také právo požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, předány přímo jedním správcem jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva jiných osob.

19.7      Právo na námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení FADP; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že zpracování je nezbytné pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Své právo vznést námitku ve vztahu k používání služeb informační společnosti můžete uplatnit prostřednictvím automatizovaných postupů zahrnujících technické specifikace, aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES.

19.8.      Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů
Máte právo své souhlasné prohlášení o ochraně údajů kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě vašeho souhlasu do odvolání.

19.9      Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má ve vztahu k vám právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí v případě rozhodnutí

 • nezbytného pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
 • povoleného právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, kterým odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo
 • s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení DSGVO, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) nařízení DSGVO a nebyla přijata příslušná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

19.10      Právo na odvolání k dozorovému úřadu
Aniž by byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, ve kterém se nachází vaše pracoviště nebo kde došlo k domnělému porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením DPA.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku vyřizování stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 nařízení DSGVO.

Platnost tohoto prohlášení

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny společnosti skupiny Tool-Temp AG