Nové vedení společnosti Tool-Temp v České republice

Švýcarská mateřská společnost Tool-Temp AG informuje o významné změně v české dceřiné společnosti Tool-Temp CZ s.r.o. v Zubří. Od 1. února 2023 převezme provozní řízení jako nový generální ředitel pan Petr Čmelík.

Lukáš Devera jako předseda představenstva a dosavadní provozní ředitel společnosti Tool-Temp CZ s.r.o. předává provozní řízení Petru Čmelíkovi. Lukáš Devera však bude i nadále radit panu Petru Čmelíkovi, jakožto novému generálnímu řediteli, ve funkci předsedy představenstva.

Petr Čmelík pracuje ve společnosti Tool-Temp CZ s.r.o. v Zubří již 2 roky. Má 17 let zkušeností v oblasti vstřikování plastů, vyfukování a výroby nástrojů a významně přispěl k úspěchu společnosti. Od 1. února 2023 oficiálně převezme provozní řízení společnosti Tool-Temp CZ s.r.o. jako jednatel a bude obsluhovat trhy v České republice a na Slovensku v oblasti regulace teploty a chladicích zařízení.

„Společnost Tool-Temp AG by ráda poděkovala Lukáši Deverovi za jeho angažovanost ve firmě, zejména při zakládání společnosti a jejím úspěšném rozvoji. Rádi bychom při této příležitosti popřáli Petru Čmelíkovi mnoho úspěchů v jeho nové roli a těšíme se na dobrou spolupráci,“ říká Jasmine Koller, jednatelka / generální ředitelka společnosti Tool-Temp AG, Švýcarsko.

Zleva doprava: Lukáš Devera, Marco Pellegrino, Petr Čmelík, Jasmine Koller.


Tool-Temp AG na Swiss Plastics Expo 2023

Společnost Tool-Temp vyvodila ze Swiss Plastics Expo 2023 pozitivní závěry

Swiss Plastics Expo po třech úspěšných dnech 19.1.23 opět uzavřelo své brány. Ve dnech 17. – 19. ledna 2023 se veletrh v Lucernu stal místem setkání všech, kteří pracují s plasty, a těch, kteří dodávají pro plastikářský průmysl.

Do zasněženého Lucernu si našlo cestu přes 4 000 návštěvníků a 200 vystavovatelů. Byly představeny nové produkty a řešení z nejrůznějších oblastí použití. Společnost Tool-Temp AG mohla představit novou produktovou řadu MATIC mnoha zájemcům z řad zpracovatelů plastů. Četným návštěvníkům stánku bylo předvedeno a vysvětleno, jak nová řada řídicích jednotek teploty MATIC pokrývá všechny potřeby výrobního prostředí s digitální sítí a zajišťuje dokonalou regulaci teploty. Opět bylo potěšující vidět, že budoucnost technologie regulace teploty je v průmyslu velmi dobře přijímána.

Kromě mnoha dlouholetých a známých obchodních partnerů bylo během těchto tří dnů veletrhu navázáno mnoho nových kontaktů. Osobní výměna mezi vystavovateli a návštěvníky byla vysoce ceněna na obou stranách. „Odezva zájemců z řad návštěvníků veletrhu předčila naše očekávání a povzbuzuje nás k tomu, abychom pokračovali a zintenzivnili naše kroky do budoucnosti v oblasti inovativních zařízení pro regulaci teploty a chlazení,“ říká Marco Pellegrino, obchodní ředitel.


Tool-Temp na K-2022 Závěr

Společnost Tool-Temp vyvozuje pozitivní závěry ze společnosti K 2022

Na düsseldorfském výstavišti vystavovalo od 19. do 26. října své výrobky 2 037 firem. Nejvýznamnější oborové akce v plastikářském a gumárenském průmyslu se zúčastnilo 176 000 návštěvníků z celého světa. Během těchto osmi dnů veletrhu byly opět navázány velmi dobré kontakty a bylo prohloubeno mnoho stávajících obchodních vztahů.

Společnost Tool-Temp AG využila příležitosti a představila své první jednotky pro regulaci teploty z nové produktové řady MATIC. Četným návštěvníkům stánku bylo vysvětleno, jak tato nová řada teplotních řídicích jednotek MATIC pokrývá všechny potřeby výrobního prostředí s digitální sítí. Marco Pellegrino, obchodní ředitel společnosti Tool-Temps, vysvětluje: „Také letošní veletrh „K“ byl pro nás velmi důležitý a úspěšný. Opět se ukázalo, jak velká je potřeba inteligentních a chytrých řešení pro řízení teploty a chlazení. Celé naše produktové portfolio se setkalo s velkým ohlasem mnoha návštěvníků.“

„Mimořádně pozitivní reakce návštěvníků veletrhu opět předčila naše očekávání a povzbuzuje nás k dalším investicím do našich inovativních jednotek pro regulaci teploty a chlazení, které jsou dokonale přizpůsobeny potřebám našich zákazníků,“ uzavírá Marco Pellegrino.


Tool-Temp US, Inc. website release

We are proud to present you the Tool-Temp US, Inc. website

To the website

From a name to a brand

In the last decade we have developed into a name known worldwide. All over the world, Tool-Temp stands for intelligent and advanced temperature control and cooling technology, developed and manufactured in Switzerland. In other words: We have blossomed into a brand. Just like our products, we want it to remain in line with the latest trends.

We have therefore decided to reposition Tool-Temp and fundamentally revise our image in 2019.

 

The result is impressive – today’s Tool-Temp brand embodies our core values of competence, quality awareness and international orientation. We have given the logo and the entire typography a self-image that does justice to the stature of a global brand. Our colour scheme not only reflects everything hot and cold, but also our Swiss origins. Finally, with the new visual concept we are focusing on what keeps us on the road to success – our customers, our employees, our products and our know-how.

 

A brand that moves with the times is a brand that moves with you. Because innovations and intelligent yet affordable solutions are the result of the wishes and needs of ambitious customers like you. And from competent creators like us. With the Tool-Temp brand, we want to be at your side for many years to come – hopefully well beyond our generation.

Logo 1973-2018

Logo since late 2019